Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:20_november_2011_geslaagde_ruimte_durven_delen

Geslaagd symposium "Ruimte durven delen"

Groen Links hield van 8-20 november een symposium over de herinrichting van de infrastructuur. Hieronder een verslag van onze medewerker Govert de With

Op 20 november organiseerde GroenLinks in Arcam een debat naar aanleiding van hun notitie ‘ruimte durven delen’ over een nieuwe kijk op de ruimte in de stad. De Fietsersbond kon natuurlijk niet ontbreken. Zie www.ruimtedurvendelen.nl voor een impressie van de notitie, en de bijbehorende tentoonstelling. Die bestond uit artist impressions van bekende plekken in Amsterdam die er met een paar drastische keuzes ineens heel anders uit komen te zien. Mijn favoriet: De kleine straatjes in de Frans Halsbuurt waar je op de plaatjes pas ziet hoeveel procent van de ruimte die twee rijen geparkeerde , en die baan rijdende auto’s innemen, en hoe weinig mensen daar iets aan hebben.

We zagen veel bekende gezichten. Politici, ambtenaren, belangengroepen van diverse pluimage. Daardoor was het een gezellige middag, waar iedereen met veel humor elkaar bestreed met argumenten. De opzet was dat men van tevoren een ‘motie’ kon indienen die verdedigd moest worden. Nu was de zaal niet helemaal representatief voor Amsterdam, maar de discussieleider liet elk standpunt wel aan bod komen, waardoor het toch een aardige indruk gaf.

En langzaam maar zeker, merk je in dit debat dat mensen hun stokpaardjes loslaten. De Kamer van koophandel staat duidelijk open voor het verminderen van het aantal auto’s en parkeerplekken in stadsstraten als de Van Woustraat en de Jan Evertsenstraat. Ze durven het nog niet heel hard te roepen, maar ze hebben een onderzoek gedaan dat uitwijst dat straten met minder auto’s economisch sterker zijn.

Ook de VVD, die natuurlijk een autoliefhebbende achterban heeft, was niet te beroerd om mee te denken over plekken in de stad waar minder auto’s kunnen. Het Muntplein werd genoemd als interessante optie. Leuk, omdat daar de komende tijd knopen over moeten doorgehakt.

De Fietsersbond had natuurlijk ook een motie. Zie hier. In het kort vinden wij dat tijd, ruimte en geld in de stad evenredig verdeeld moeten worden. Fietsprojecten sneuvelen nu vaak omdat ze ‘te duur’ zijn of ‘niet passen’, terwijl ze vaak maar een fractie kosten van wat er opgaat aan OV en/of auto. Of het door de inhoud kwam, of door de naderende borrel zullen we nooit weten, maar een serieus weerwoord kwam er niet meer. We gaan de motie dan ook wat bewerken en de getallen wat preciezer berekenen, en hem dan middels een zogenaamd raadsadres ook maar voor het echhie aanbieden aan de gemeenteraad. Benieuwd wat daaruit komt!

Het slotwoord kwam van Wethouder Van Poelgeest, van Ruimtelijke Ordening. Zijn observatie was dat de stad hier eigenlijk weinig mee kan spelen. De stad haalt heel weinig eigen inkomsten binnen, buiten het geld van het Rijk dat al gereserveerd is voor bepaalde zaken. Als je die verdeling anders kunt krijgen, kun je een relatief groter bedrag vrij besteden. Als je dan spectaculaire dingen wil met je ruimte, kun je de daarvoor de keuze maken (ten koste van andere zaken). Nu is er nauwelijks keuzeruimte. Toch denken wij dat er nog veel te winnen is. En als je de fiets de ruimte geeft, scheelt dat zó veel geld aan volksgezondheid, verkeersbeleid (alle stoplichten kunnen uit!), luchtkwaliteit, etc. dat het zichzelf makkelijk terugverdient. Je moet alleen durven.


Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/20_november_2011_geslaagde_ruimte_durven_delen.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)