Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


verzonden-2015

Verzonden in 2015

november 2015

[zo zou het eruit kunnen zien....]24 november 2015 - We spraken in bij de Bestuurscommissie Centrum betreffende de Eilandenboulevard tussen Scheepvaartmuseum en molen DeGooyer. Wij vroegen om een vrijliggend fietspad langs het water, als enige juiste mogelijkheid voor een vlotte doorgaande fietsroute. (zie ook hier)

oktober 2015

8 oktober 2015 - We spraken in bij de Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid voor een beroep tegen de dreigende beeindiging van onze subsidie. We vroegen voor nog een jaar verlenging, zodat we dan de tijd hebben om onze organisatie om te zetten tot een doeltreffend en efficient adviesorgaan.

september 2015

23 september 2015 - We dienden onze zienswijze in bij de BestuursCommissie Oost over de Eerste Oosterparkstraat, waar we het verdwijnen van de fietspaden een slecht idee vinden. Wij pleitten voor het behoud van fietspaden. Alleen als de straat echt autoluw is, zijn fietspaden niet meer nodig.

[kruising Molenwerf-Haarlemmerweg]17 september 2015 - We doen een beroep op wethouder Litjens om een plan voor de kruising Molenwerf-Haarlemmerweg uit te stellen omdat de zwakke verkeersdeelnemers er de dupe van zouden worden. Volgens ons kan het beter en veiliger, voor fietsers en voetgangers.


augustus 2015

[Van Woustraat nu en in de toekomst ook? ]26 augustus 2015 - We vroegen de gemeenteraad de wethouder te helpen om de keuzes te maken die echt dringend nodig zijn.

[Voor toeristen onherkenbare fietspaden met voor fietsers leipe randjes...]24 augustus 2015 - Bij de behandeling van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (zie ook hier) vragen we de gemeenteraadsleden in een brief een veel duidelijker keuze te maken voor voetgangers en fietsers. Wat bijvoorbeeld op het Leidseplein dreigt te gebeuren is volgens ons illustratief voor de toenemende nonchalance waarmee die groeiende groep kwetsbare weggebruikers aan hun lot worden overgelaten.
Zie ook onze eerdere reactie.


juli 2015

[]5 juli 2015 - De gemeente werkt aan een nieuwe visie op de Zuidas. We leverden in een zienswijze bouwstenen voor die visie, die - dat is de bedoeling - meer aandacht besteedt aan fietsen in de Zuidas en wat er voor nodig is om dat het succes te laten worden waar iedereen op hoopt.

juni 2015

[De Boelelaan]25 juni 2015 - We spraken in bij de gemeenteraadscommissie Financiën nav het stopzetten van onze subsidie.

25 juni 2015 - We reageren op de Nota van Uitgangspunten De Boelelaan Oost. Onze kritiek: in de nota staat de auto op nummer één en dat staat haaks op het gemeentelijk beleid dat fietser en voetganger op één zet. Daarbij horen bijvoorbeeld 2-richting fietspaden aan beide zijden van de De Boelelaan.


[]17 juni 2015 - We spraken in tijdens de vergadering van de commissie ID over de voorgenomen stopzetting van de subsidie aan de Amsterdamse Fietsersbond.

13 juni 2015 - We sturen een brief naar de gemeenteraadsleden om ze ervan te overtuigen dat de gemeente zonder de professionele inbreng van de Fietsersbond slecht en duur af is. En dat ook de fietsers daarvan de dupe worden.

mei 2015

[Meer ruimte voor fietsers door geen fietspaden aan te leggen?]27 mei - De gemeente wil meer ruimte en veiligheid voor fietsers. Dat staat in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Maar sommige maatregelen dreigen fietsers juist ernstig te duperen. Lees hier wat wij van de plannen vinden.

[]21 mei 2015 - We reageerden op de eerste versie van de gemeentelijke Agenda Groen. In onze zienswijze geven we een aantal fietsvriendelijke tips maar benadrukken vooral hoe belangrijk het is om de groene oases van de stad brom- en snorfietsvrij te maken.

april 2015

[Zo moet het worden]23 april - Onze inspraakreactie op het plan om de A10 bij de Zuidas onder de grond te brengen.
De minister die daar over gaat stellen we voor om het Ontwerp Tracébesluit Zuidasdok op 3 punten te wijzigen: er moet voorzien worden in 1) een snelfietsverbinding tussen oost en west, 2) een fietsvoorziening onder het spoor tussen noord en zuid die station Zuid aandoet en 3) een verbreding van de nu al veel te smalle doorgang van de Museumspoorroute.
Lees meer over onze visie op de Zuidas []13 april - We stuurden een reactie op het Kader Fietsparkeren.
We ondersteunen de uitgangspunten voor een stadsbreed fietsparkeerbeleid en hopen dat het oplevert wat ervan verwacht wordt: meer ruimte voor fietsende fietsers. We doen een aantal aanbevelingen en suggereren ook enkele verbeteringen. ["De metro gaat de tram en bus verdringen" maar mogelijk ook de fiets]7 april - We laten de gemeenteraad weten dat we bezorgd zijn over de lijnennetvisie 2018 die besproken gaat worden.
Bezorgd dat er dingen uit voortvloeien die slecht zijn voor fietsers. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

februari 2015

[Volgens de vastgestelde plannen komen er veel te smalle fietspaden achter CS]24 februari - Steeds vaker dreigen achterhaalde plannen te worden uitgevoerd en worden zodoende vooral problemen veroorzaakt i.p.v. opgelost.
In een raadsadres vragen we de leden van de gemeenteraad hun verantwoordelijkheid te nemen en hier een stokje voor te steken. Graag ook met een algemene maatregel die voorkomt dat we alsmaar achter de feiten aan blijven lopen.

[Rozenoordbrug]23 februari - We stuurden een brief aan wethouder Litjens.
Daarin het dringende verzoek om terug te komen op het besluit geen onderzoek te doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een fietsbrug over de Amstel ten zuiden van de Rozenoordbrug.

18 februari - Het Leidseplein wordt opnieuw ingericht. We lieten de gemeenteraad weten dat er aan het plan bezwaren kleven, vooral voor fietsers. Lees ons verslag.

15 februari - De gemeente zoekt naar verbetering van de IJ-oeververbindingen.
We schreven wethouder Litjens een brief waarin we vragen bij het onderzoek naar oeververbindingen over of onder het IJ niet te vergeten verder naar het westen te kijken: dagelijks pendelen er heel wat fietsers tussen de Zaanstreek en Amsterdam.
11 februari - We boden wethouder Litjens onze Zuidas fietsvisie aan.
Daarin staat wat volgens ons de ambitie van de stad zou moeten zijn voor fietsen van, naar en in de Zuidas. Nu en in de toekomst. Meer info

januari 2015

31 januari - Aan welke voorwaarden moeten IJ-oeververbindingen voldoen?
We stuurden de gemeente (die daar onderzoek naar doet) een memo waarin we op een rij zetten wat volgens ons in ieder geval nodig is.

[Langzame Verkeers Passage onder CS door]31 januari - We stuurden een raadsadres om te voorkomen dat er toch snorscooters onder het CS gaan rijden.
Eerder besloot de gemeente dat dat niet niet mocht. Nu lijkt het toch te gaan gebeuren en daar moet de gemeenteraad een stokje voor steken.

[Zo moet het worden: veel ruimte voor de tram, geen ruimte voor de fiets]31 januari - Inspraakreactie n.a.v. de tramplannen bij het Amstelstation.
Bij het Amstelstation wil men meer ruimte maken voor de tram. Dat gaat ten koste van de fietsers: het station wordt moeilijker bereikbaar en je fiets daar parkeren wordt ook moeilijker. Volgens ons kan en moet dat beter. Beter voor de fiets zonder dat de tram daar slachtoffer van wordt. Lees onze inspraakreactie.

20 januari - Memo over de haken en ogen van een 30 km-stad.
Steeds vaker pleit men ervoor in de hele binnenstad 30 km/u in te voeren. Maar is dat wel zo'n goed idee? In een memo zetten we op een rij welke haken en ogen daar aan zitten, vooral als men denkt dat er dan geen fietspaden meer nodig zijn. [Molenwerf met zicht op het hotel langs de Haarlemmerweg]8 januari - Inspraakreactie n.a.v. de Nota van Uitgangspunten Molenwerf.
De Molenwerf wordt aangepakt en krijgt een tramhalte. We wijzen de plannenmakers op kansen om bestaande fietsknelpunten op te heffen en toekomstige voor te zijn.
Lees onze reactie

verzonden-2015.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)