Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuwsarchief2007

Nieuwsarchief 2007

december

fietsslotabus485.jpgABUS vervangt ondeugdelijke fietssloten
[spacer]

15 december 2007 - Uit onderzoek blijkt dat veel ringsloten met een ART-keurmerk te kraken zijn.

In een uitzending van Vara's Kassa van 15 december bleek dat met een blanke sleutel verschillende types sloten gemakkelijk te kraken zijn.
In de uitzending zei de directeur van Axa dat het om een klein percentage van de 4 tot 5 miljoen geproduceerde sloten gaat, oftewel enkele honderdduizenden sloten. Inmiddels erkent Axa dat het om veel meer sloten gaat dan ze dachten. Ze onderzoeken momenteel hoe groot het aantal precies is en komen binnenkort met resultaten.

Uit een steekproef blijkt ook dat het om veel meer sloten gaat: ongeveer de helft van de sloten is eenvoudig te kraken. Het type 583 is het minst veilige slot.

Ook Abus komt met nieuws op het slotenfront: alle ABUS ringsloten die vanaf september 2005 zijn geproduceerd, zijn te manipuleren. Daarom krijgt iedereen met een slot uit die periode, van Abus gratis een nieuw slot. Abus heeft een speciale site voor het gratis krijgen van een slot: www.ringsloten.nl

Voor meer informatie over Axa sloten: www.axa-basta.nl.

Extra maatregelen fietsdiefstal noodzakelijk
De Fietsersbond vindt dat politie en justitie snel extra maatregelen moeten nemen tegen de diefstal van fietsen met bepaalde AXA en ABUS ringsloten.
Allereerst moet justitie er alles aan doen om de filmpjes met diefstaltips op internet te laten verwijderen. Deze filmpjes zijn volgens de bond strafbaar omdat ze fietsdiefstal uitlokken. Daarnaast moet justitie actie ondernemen om te voorkomen dat sleutelhandelaren de zogenaamde blanks, sleutels zonder profiel, verkopen. Een derde maatregel is het actief opsporen van fietsen die met deze nieuwe methode gestolen zijn en via de tweedehands handel aangeboden worden. Deze fietsen zijn makkelijk herkenbaar aan het feit dat er geen sleutel in het ringslot zit.

De Fietsersbond zou het een goede geste vinden als slotenfabrikanten de bezitters van de kwetsbare sloten op de een of andere manier schadeloos stellen.
De bond begrijpt overigens dat slotenfabrikanten daar niet toe verplicht zijn omdat ook zij het dupe zijn van dieven die steeds slimmer worden. In een eerder geval met het slot Cryptonite kregen bezitters van zo’n slot wereldwijd een nieuw slot thuisbezorgd.

Deze nieuwe handelswijze van fietsendieven maakt duidelijk dat de werkwijze en testmethode van het keurmerk ART uitbreiding behoeft. De Fietsersbond vindt dat ART kwetsbaar gebleken sloten sneller, dus niet pas na een jaar, het keurmerk moet ontnemen. Voor fietsers blijft de Fietsersbond twee belangrijke adviezen geven.

 1. Gebruik altijd twee sloten, omdat dieven vaak gespecialiseerd zijn in één soort slot.
 2. Zet de fiets altijd met een goed kettingslot aan de vaste wereld vast, zodat dieven de fiets niet mee kunnen nemen naar een plaats waar ze met grof geweld of goed gereedschap ieder slot kunnen kraken.omslagfietskaart.jpgNieuwe editie 'Amsterdam op de Fiets'
[spacer]

4 december 2007 - De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond werkt samen met de gemeente Amsterdam en Cito-plan aan een geheel herziene editie van de Stadsplattegrond voor Fietsers. Ook u kunt meewerken aan deze nieuwe editie.


Graag ontvangen wij al uw op-en aanmerkingen op de 6e editie van de kaart: nieuwe of opgeheven fietspaden, fietsenmakers, wegen, bruggen, aanbevolen routes enzovoort. Zodat mede dankzij uw bijdragen, een volledig geactualiseerde en nog betere versie van de fietskaart gerealiseerd kan worden.

U kunt uw opmerkingen doorgeven via fietskaart@fietsersbondamsterdam.nl

Belangrijk: Vermeld bij elke opmerking het kaartvak. En kijk, voordat u wijzigingen meldt, op deze lijst met al bekende wijzigingen(om dubbel werk te voorkomen).

Als u wilt kunt u voor het doorgeven van wijzigingen gebruikmaken van het speciale invulformulier.


November


stergrafiek.jpgOnderzoek passages Singelgracht
[spacer]

28 november 2007 - De Dienst IVV van de gemeente telt jaarlijks op diverse punten in de stad hoeveel verkeer er passeert, bijv. op de punten waar je de Singelgracht passeert.

In deze factsheet is te zien dat het aantal keren dat een auto de Singelgracht passeert (het centrum in en uit) de afgelopen 20 jaar met 30% is afgenomen, en dat er fietsers voor in de plaats zijn gekomen.
Ook blijkt uit de tellingen dat het grootste aantal fietsers bij het passeren van de Singelgracht van en naar Zuid-West Amsterdam gaan.

Uit het document: “de cijfers kunnen ook ondersteunend zijn voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van veilige en comfortabele fietsroutes”.

Aanvulling 6 december 2007: De oostzijde van de stad komt er in de grafiek bekaaid vanaf. Dat daar ook wel degelijk veel gefietst wordt, is te zien als je de grafiek afbeeldt op de kaart van Amsterdam. Zie hier met dank aan Kees Rovers.


fietsendief-02.jpgFietsersbond wil snel maatregelen tegen fietsdiefstal
[spacer]

27 november 2007 - De Fietsersbond wil dat het kabinet snel komt met de aangekondigde maatregelen tegen fietsdiefstal. In de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staan volgens de bond te weinig concrete plannen om dit grote probleem daadkrachtig aan te pakken.

Dinsdag 27 November biedt de bond Minister Ter Horst daarom 3000 mails aan van door diefstal gedupeerde fietsers.

Om de diefstal van 760.000 fietsen per jaar met 100.000 te verminderen, zoals in de kabinetsplannen staat, moet er volgens de Fietsersbond door verschillende partijen hard aan getrokken worden.
Maatregelen die helpen zijn onder andere

 • een landelijk fietsdiefstalregister,
 • internetaangifte,
 • uitbreiding stallingsvoorzieningen,
 • fietsenberging in bouwbesluit voor woningen en openbare gebouwen,
 • actieve inzet van de politie bij opsporing en
 • aanpak van helers en stelers en
 • voorlichting aan fietsers over het op slot van de fiets.fietspad_bilderdijkstraat.jpgEr komen fietspaden in de Bilderdijkstraat
[spacer]

21 november 2007 - Deelraad Oud West heeft (eindelijk) besloten voor een profiel van de Bilderdijkstraat met vrijliggende fietspaden. Omdat de (meeste) bomen behouden blijven komt het fietspad op een deel van de huidige brede stoep. Begin 2011 moet het allemaal klaar zijn.

Voorgeschiedenis
Er wordt in Oud-West al heel lang over de Bilderdijkstraat gesproken. De vorige deelraad heeft na uitgebreid overleg en gepuzzel gekozen voor een profiel met een vrijliggend fietspad, een ruime stoep, nieuwe bomen en een vrije trambaan. Een moeilijke keuze want de kap van de bomen ging ieder aan het hart.

Bij de onderhandelingen voor het huidige college heeft met name Groen Links een stap terug gezet en ervoor gepleit om te onderzoeken of toch de bomen behouden kunnen worden, bijv. door de Bilderdijkstraat als 30 km/uur straat in te richten. Dan zouden, zo werd geopperd, geen vrijliggende fietspaden meer nodig zijn.

De Fietsersbond ziet in een 30km/uur régime in de Bilderdijkstraat geen oplossing voor de grote verkeersonveiligheid van met name fietsers. Die heeft vooral te maken met het drukke verkeer en de vele parkeerbewegingen. Het aantal auto’s zou minstens gehalveerd moeten worden en dat is niet haalbaar. Bovendien zullen er vanwege de winkels altijd veel parkeerbewegingen zijn waar fietsers maar al te vaak slachtoffer van worden. Om dat duurzaam op te lossen zijn vrijliggende fietspaden noodzakelijk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
een dagelijkse situatie op de Bilderdijkstraat


Na de zomer spreekt het stadsdeelbestuur een voorkeur uit voor een variant met behoud van de huidige bomen en een vrijliggend fietspad daarachter.
De Fietsersbond vindt dit niet het beste ontwerp, maar het is wel acceptabel en kennelijk op dit moment als enige politiek haalbaar. De stoep wordt smaller, maar blijft nog wel op een zeer redelijke breedte van 3m. Er kan een klein hoogteverschil worden gemaakt tussen stoep en fietspad zodat voor iedereen duidelijk is wat zijn plek is. De bomen blijven behouden en er komt een vrije trambaan. Ook voor parkeren blijft plek.

De luidruchtige bomenliefhebbers denken daar echter anders over. Nu verzetten ze zich niet alleen tegen een kapvergunning, maar ook tegen een vrijliggend fietspad. Fietsers — vinden ze — kunnen best op de rijbaan en moeten gewoon maar goed opletten, dan komt het allemaal wel goed.
Voor de toch al niet al te standvastige politici in Oud-West wordt dit een moeilijk dilemma. Moeten ze gehoor geven aan de hardste schreeuwers of ook luisteren naar hun verstand? Moeten ze zwichten voor stemmingmakers of de moed opbrengen en een beslissing nemen waar niet iedereen 100% tevreden mee is?

Gelukkig is er een verstandige projectleider die een bijeenkomst belegd heeft met alle belanghebbenden: de bomenmensen, de Fietsersbond, winkeliers en bewoners. Om te kijken of we kunnen komen tot een ontwerp waar iedereen mee kan leven.
Na de eerste bijeenkomst lijkt dat er nu te komen. Met een vrijliggend fietspad, het behoud van de bomen en een vrije trambaan. En een smallere stoep, maar wel één waar ook winkeliers en gehandicapten mee kunnen leven. Voor het parkeren van fietsen, inpassing van terrassen enz. wordt in een volgende bijeenkomst naar oplossingen gezocht.

De deelraad is inmiddels akkoord met dit ontwerp (zie hier), en hopelijk blijft het daar nu ook bij.


onderdoorgang_2004-ks.jpgOnderdoorgang nog eens tweeënhalf jaar dicht
Fietsersbond wil opening passage
[spacer]

20 november 2007 - In maart 2004 werd de Museumpassage afgesloten tot uiterlijk januari 2008. De verbouwers van het Rijksmuseum willen de afsluiting met tweeënhalf jaar verlengen tot juli 2010. Onnodig en niet wenselijk, vindt de Fietsersbond.

Volgens de verbouwers kruisen fietsers en voetgangers als de onderdoorgang nu open gaat een tijdelijke bouwweg voor vrachtverkeer en dat zou onveilig zijn.

Volgens de Fietsersbond is niet aannemelijk gemaakt dat fietsen of lopen door de onderdoorgang gevaarlijker is dan op de omleidingsroutes.
Eén ervan ligt langs de drukke Hobbemakade en daar kruisen fietsers en voetgangers ook de tijdelijke bouwweg.

De Fietsersbond is er van overtuigd dat met goede maatregelen een veilige passage van langzaam verkeer onder het Rijksmuseum door mogelijk is.
Tot maart 2004 gebruikten dagelijks dertienduizend fieters de onderdoorgang.

onderdoorgang_15nov07.jpg
Onderdoorgang nu: makkelijk parkeren voor verbouwers

De Fietsersbond heeft bij stadsdeel Oud-Zuid bezwaar gemaakt tegen het voornemen het verlengen van de tijdelijke afsluiting mogelijk te maken.
Ook het comité Red de Onderdoorgang heeft bezwaar aangetekend.


fietsenstalling_muziekgebouw.jpgGratis ondergrondse fietsenstalling bij Muziekgebouw
[spacer]

14 november 2007 - Vanaf 15 november kunnen bezoekers van het Muziekgebouw, het Bimhuis, het Mövenpick Hotel, de Passenger Terminal en de IJtoren gebruik maken van een gratis ondergrondse fietsenstalling aan de Piet Heinkade.

De inrichting van de omgeving van het Muziekgebouw en de Passenger Terminal nadert haar voltooiing. Op dit moment wordt de Zouthaven uitgegraven en deze winter wordt de openbare ruimte definitief ingericht.
nderdeel van deze inrichting is een fietsenstalling voor alle bezoekers aan dit gebied. De stalling maakt onderdeel uit van de parkeergarage die 24 uur open is en onder toezicht staat. Er is plaats voor 700 fietsen; brommers kunnen hier ook worden gestald.fietslampje_los-03.jpgToch GEEN boete voor losse fietslampjes
[spacer]

07 november 2007 - Fietsers die met losse lampjes fietsen, maar wel goed zichtbaar zijn, krijgen geen boete van de politie. Een woordvoerder van de Raad van Hoofdcommissarissen zei woensdag dat de politie lagere prioriteit geeft aan het bekeuren van deze losse verlichting.

Vorige week nog kwamen de hoofdcommissarissen van politie met een richtlijn die juist tot een strengere aanpak moest leiden. Lampjes die aan kleding of tassen bungelen zouden niet meer worden geaccepteerd. Nu blijkt dat ze worden gedoogd, als de fietser tenminste net zo goed zichtbaar is als met de standaard fietsverlichting.
“Als mensen hun best hebben gedaan zichtbaar te zijn, kunnen ze wel door de politie worden aangesproken dat ze de juiste verlichting op de fiets moeten aanbrengen, maar krijgen ze geen boete”, zei de zegsman.

Ophef
De Raad van Hoofdcommissarissen is teruggekomen op de richtlijn nadat er flinke ophef over was ontstaan. De politiekorpsen reageerden verdeeld. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, die over de politie gaat, zei het belangrijker te vinden dat fietsers überhaupt verlicht zijn dan dat ze bekeurd worden voor losse lampjes.

Minister Camiel Eurlings van Verkeer liet dinsdag weten dat hij gaat bekijken of de regels iets verruimd kunnen worden. Hij schijnt zelfs gezegd te hebben dat mensen met losse fietslampjes een pluim verdienen in plaats van een boete. Toen is er “iets in het denken verschoven” bij de commissarissen, aldus de woordvoerder. Fietsen zonder licht houdt de hoge prioriteit.

raadhuisstraat-150.jpgGroene golf voor fietsers in de Raadhuisstraat
[spacer]

06 november 2007 - Fietsers die door de Raadhuisstraat rijden, hebben sinds deze maand vaker het verkeerslicht mee. Een zogenoemde groene golf moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

De verkeerslichten in de Raadhuisstraat hebben vaste 'groentijden' en zijn voortaan op elkaar afgestemd. Als fietsers met een gemiddelde snelheid van ongeveer 15 tot 18 km/uur door de straat rijden, krijgen ze bij elke volgende kruising gelijk groen.
Voor fietsers richting stad-uit betekent dit doorfietsen tot aan de Marnixstraat, tenzij de voetgangersoversteekplaats op de Rozengracht op rood springt.

Volgens Cor Vos van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer was de Raadhuisstraat een logische keuze om het systeem in te voeren. “Het is een erg belangrijke fietsroute. Daarnaast heb je op die kruispunten vaste groentijden die ingesteld kunnen worden en niet reageren op het verkeer.”

Eerder werd op dit traject al een proef gehouden met een groene golf voor auto's. Dat bleek niet te werken omdat de auto's geen constante snelheid hebben. Vos: “Auto's hebben daar last van trams, geparkeerde auto's en fietsers, waardoor ze worden opgehouden. Fietsers rijden wel constant.”

Voordeel van de nieuwe maatregel is dat ook het openbaar vervoer sneller zal doorstromen. Trams hebben een kortere reistijd van ongeveer anderhalve minuut, bussen stad-uit boeken een tijdwinst van gemiddeld drie minuten.
Alleen automobilisten zullen een klein nadeel van de groene golf ondervinden. Autoverkeer richting stad-uit doet er ongeveer driekwart minuut langer over.

Volgens Vos zijn er vooralsnog geen plannen voor uitbreiding van het systeem. “Per kruispunt zal bekeken moeten worden wat daar de beste maatregelen zijn.” (Bron: Het Parool)

In OEK 73 (zie hier) schreef Marjolein de Lange er het volgende over:
“De meeste keren dat ik er reed, werkte het goed. Nadeel is wel dat auto’s vaak harder rijden dan 18 km/uur en dus te vroeg bij het volgende licht komen. Daar moeten ze dan wachten en weer optrekken juist op het moment dat je er als fietser aan komt. Met alle verstopping, verspilde energie en vuile lucht van dien.
Met een maximumsnelheid van 18 km/uur voor álle weggebruikers zou niet alleen de luchtkwaliteit en het energieverbruik, maar ook de doorstroming gediend worden.
Graag horen we uw mening over deze groene golf, en tips om auto’s hier ook rustig te laten rijden.”


Zie ook hier

Oktober


fietslampje_helm.jpgBoete voor losse fietslampjes?
[spacer]

30 oktober 2007 - De politie zal dit najaar strenger controleren op fietsverlichting. De bedoeling is ook dat draagbare lampjes die aan kleding of tassen bungelen niet meer geaccepteerd worden en dat je met knipperende fietsverlichting een boete van 20 euro krijgt.
Maar of de soep zo heet gegeten wordt…

De Raad van Hoofdcommissarissen heeft alle politiekorpsen een brief geschreven waarin staat dat ze de wet consequent moeten handhaven. “Dat betekent dat verlichting die niet vastzit op de fiets, verleden tijd is”, zei een woordvoerder van de raad dinsdag naar aanleiding van een bericht in een aantal ochtendkranten. “Voor moet wit licht zitten en achter rood.”

Sommige politiekorpsen namen tot nu toe genoegen met draagbare lampjes die duidelijk zichtbaar op kleding of tassen zitten. De hoofdcommissarissen willen daar vanaf en vragen alle korpsen dezelfde lijn te hanteren. Inmiddels hebben de korpsen van Groningen, Amsterdam en Braband-Zuidoost laten weten geen boetes te zullen uitdelen.

Verbazing
De brief heeft de Fietsersbond verbaasd. Ze begrijpt dat regels regels zijn, maar bij fietsverlichting gaat het toch vooral om zichtbaarheid en verkeersveiligheid. Daar zou ook bij de politie de prioriteit moeten liggen.

Overigens bekijkt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op het ogenblik of de fietsverlichtingsregels gewijzigd moeten worden.
De Fietsersbond pleit voor een verruiming van de regels waarbij ook verlichting die niet op de fiets vastzit, is toegestaan. Zichtbaarheid, dat zou het belangrijkste criterium moeten zijn.
En ook verkeersminister Eurlings heeft inmiddels laten weten dit standpunt te delen.


Zie ook:dodehoek_03.jpgBijrijder kan dodehoekongevallen voorkomen
[spacer]

26 oktober 2007 - De Fietsersbond wil in de stad een loods/bijrijder op vrachtwagens om het groeiend aantal dode hoekongevallen tegen te gaan.

Die bijrijder is een soort loods, vergelijkbaar met de loodsen die grote schepen veilig de haven binnenloodsen. Deze loodsen zijn personen die aan de rand van de bebouwde kom in de vrachtauto stappen en de chauffeur helpen veilig door de drukke steden te rijden.

De Fietsersbond komt met deze suggestie omdat ondanks de verplichte dodehoekspiegel in 2003 het aantal dodelijke slachtoffers weer op hetzelfde hoge niveau is als daarvoor. In 2006 kwamen 19 fietsers om het leven doordat zij door een rechtsafslaande vrachtwagen over het hoofd werden gezien. De afgelopen week overkwam dat twee vrouwen in Alkmaar en Haarlem, van respectievelijk 73 en 46 jaar oud.

De Fietsersbond en het onderzoeksinstituut SWOV vermoeden dat deze toename vooral komt komt door de verminderde attentie bij chauffeurs en fietsers. In de jaren 2002 en 2003 daalde het aantal dodehoekongevallen fors, tot respectievelijk 6 en 7. Deze reductie werd waarschijnlijk bereikt door de voortdurende berichtgeving over deze problematiek.

De loodsen zouden vooral ingezet moeten worden in gemeenten waar nu veel dodehoekongevallen voorkomen. In Amsterdam bijvoorbeeld vielen dit jaar alweer 3 dodelijke slachtoffers.
Het zoveel mogelijk weren van vrachtauto’s in de binnensteden is natuurlijk de beste oplossing, maar dat gaat niet van de ene op de andere dag.
Chauffeurs geven zelf ook aan dat zij het moeilijk vinden om in bepaalde drukke gebieden op zoveel dingen tegelijk te letten. De verplichte bijrijder kan de chauffeur daarbij helpen.

De Fietsersbond heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer gevraagd dit voorstel serieus te onderzoeken. Tevens zal de bond de vrachtwagenloods bepleiten bij besprekingen met gemeenten over oplossingen voor de dodehoekproblematiek.

Zie ook hier


ipod-op-fiets.jpgAmsterdam wil geen iPod op de fiets
[spacer]

26 oktober 2007 - Wethouder Herrema is het niet eens met de minister die muziek op de fiets niet wil verbieden.

Herrema: “Ik hoor van mensen uit de praktijk andere geluiden over de risico's”. In Het Parool van 26 oktober zegt de wethouder dat hij de minister op het besluit gaat aanspreken.

De Fietsersbond heeft begrip voor het besluit van de minister om muziek luisteren op de fiets niet te verbieden. De ongevallenrisico's zijn relatief beperkt en handhaving is nauwelijks mogelijk. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de fietser.

De Fietsersbond ontraadt fietsers overigens met klem te bellen of naar muziek te luisteren op de fiets. Iedere afleiding van de zogenaamde 'rijtaak' brengt risico's met zich mee. Dit is meerdere malen onderzocht, maar je kunt het met je gezonde verstand ook bedenken. Eén dode door mobiel bellen en twee door muziek luisteren per jaar, zijn er nog altijd drie teveel.

Klik hier om de kamerstukken te lezen.


gvb-bus.jpgGratis OV is slecht voor fietsers
[spacer]

23 oktober 2007 - Uit onderzoek blijkt dat gratis openbaar vervoer voornamelijk fietsers van de weg haalt, en daarmee de veiligheid van de overblijvende fietsers in gevaar brengt.

Gratis of heel goedkoop openbaar vervoer remt autogebruik amper af. Het haalt mensen van de fiets af of het genereert alleen maar extra verplaatsingen. Anders dan de inzet van gratis ov bij speciale gelegenheden, zoals wegonderhoud, leidt het meestal niet tot een werkelijke omslag.
Bovendien veroorzaakt meer mobiliteit en minder fietsers dat het voor fietsers onveiliger wordt (want de regel is: 'hoe meer fietsers, hoe veiliger').

Bron: Verkeerskunde


lzv-klein-smal.jpgCROW-advies: zeer lange vrachtauto's niet in de stad
[spacer]

8 oktober 2007 - Het CROW heeft na onderzoek een advieslijst opgesteld waaruit blijkt dat vrachtauto's langer dan 18,75 meter de stad niet in mogen.

Vrachtauto’s langer dan 18,75 meter mogen niet zonder ontheffing op de openbare weg rijden.
Vanaf 1 november kunnen Extra Lange Vrachtauto’s makkelijker ontheffing krijgen om op onze wegen te rijden. De wegbeheerder, gemeente of provincie, moet bepalen of een wegvak geschikt is voor extra lange vrachtauto’s. De CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) adviseert deze wegbeheerders via een advieslijst LZV’s.
De eerste versie daarvan is verschenen en hier te vinden.
Zie ook ons nieuwsbericht van 11 september j.l.

September

ov-fiets.jpgExploitatie OV-fiets in handen van NS
[spacer]

28 september 2007 - Na ruim anderhalf jaar onderhandelen met NS en ProRail heeft de Stichting OV-fiets deze week moeten accepteren dat de exploitatie van OV-fiets naar NS verhuist.

ProRail meldde in januari 2006 de OV-fiets zonder afspraken over prestaties en toezicht aan NS te willen geven. Dat vond de Stichting OV-fiets geen goed idee. Hun harde eis was dat de pashouders erop vooruit gaan.
Na ruim anderhalf jaar moeizaam onderhandelen met NS en ProRail heeft de Stichting OV-fiets deze week moeten accepteren dat de exploitatie van OV-fiets naar NS verhuist. De belangrijkste 10 afspraken die na veel vijven en zessen gemaakt zijn, zijn:

 • Tarief en abonnementsgeld stijgen met maximaal de inflatiecorrectie.
 • NS hoeft geen winst te draaien op het verhuren van de OV-fietsen.
 • De klanten zijn straks in 2010 minstens zo tevreden als nu in 2007.
 • De Fietsersbond onderzoekt regelmatig hoe tevreden de klanten zijn.
 • De OV-fiets is eind 2008 weer te huur in alle geautomatiseerde NS-stallingen van de eerste tot de laatste trein (huurlocaties als Beverwijk, Den Helder, Harderwijk, Hengelo en Voorburg gaan dus weer open).
 • De OV-fiets is eind 2008 te huur op alle stations met een NS-stalling.
 • NS investeert minimaal drie miljoen euro in de OV-fiets tot 2010.
 • De OV-fiets groeit van 350.000 ritten in 2007 naar 750.000 in 2010.
 • Een Stichting met Fietsersbond en overheden houdt toezicht op NS.
 • In 2010 beslist de minister van Verkeer en Waterstaat over de OV-fiets.

Voor de pashouder verandert er, volgens de OV-fiets organisatie, praktisch weinig: die krijgt zijn OV-fiets, factuur en nieuwsbrief voortaan van NS in plaats van de Stichting OV-fiets.
Wel wordt de OV-fietsgebruikers op het hart gebonden alert te zijn: “We vragen iedereen de OV-fiets goed in de gaten te houden en de Spoorwegen te blijven uitdagen om sprongen voorwaarts te maken. Zo wordt het bedrijf een handje geholpen om alle ambities waar te maken.”


Bomen in de Bilderdijkstraat blijven
[spacer]

19 september 2007 - De bomen in de Bilderdijkstraat kunnen, zoals het er nu uitziet, blijven staan. Het Dagelijks Bestuur heeft dinsdag 11 september jl. drie inrichtingsvarianten mét bomen ter advisering voorgelegd aan de Stadsdeelraad.

Het stadsdeelbestuur stelt de volgende varianten voor:

 • Variant 1: inrichten als 30 km straat
 • Variant 2: verlaagd fietspad tussen huizen en bomen met behoud van de bomen
 • Variant 3: verlaagd fietspad tussen huizen en bomen waarbij een deel van de bomen wordt gekapt en een deel wordt verplant.


De voorkeur van het Dagelijks Bestuur gaat uit naar variant 2.
De deelraad heeft nog geen beslissing kunnen nemen en discussieert de komende periode nog twee keer over dit onderwerp. Op 25 september in de oriënterende ronde en op 9 oktober in de beleidsvoorbereidende ronde.

De worteltrekproef naar de conditie van de bomen heeft uitgewezen dat uit veiligheidsoverwegingen in alle gevallen op korte termijn achterstallig onderhoud aan de bomen uitgevoerd moet worden. Dit betekent snoeien van hoogliggende wortels en kronen.

De Fietserbond ijvert al jaren voor de aanleg van vrijliggende fietspaden in de Ring Oud-west (Eerste Constantijn Huygensstraat en Bilderdijkstraat) en hoopt dat nu definitief voor die maatregel gekozen zal worden en dat dan eindelijk na zoveel jaren discussie snel de daad bij het woord gevoegd zal worden.


marnixstraat-nu-02-rrs.jpgMaak de Marnixstraat autoluw!
[spacer]

11 september 2007 - Stadsdeel Centrum wil de noordelijke Marnixtraat een beperkte opknapbeurt geven. Volgens de Fietsersbond kan het plan makkelijk veel ambitieuzer.

Al in 1983 bestempelde de gemeenteraad de binnenring (Weteringschans, Sarphati- en Marnixstraat) als hoofdroute voor fietsers. Auto’s kregen de kades buiten de Singelgracht toegewezen. Sindsdien zijn grote delen van de binnenring vriendelijker en veiliger ingericht.

De fietsroutes hier behoren nu tot de drukste van Amsterdam. Behalve in de noordelijke Marnixstraat, waar niets veranderd is. Vanwege het langsrazende autoverkeer tussen de Bloemgracht en de Brouwersgracht mijden fietsers dit stuk Marnixstraat nog steeds.

Stadsdeel Centrum wil de verkeersveiligheid hier verhogen (zie het verslag van een informatieavond van 15 februari 2006).
Een overzichtelijker indeling van de straat moet het aantal verkeersongelukken, waarvan vooral fietsers en voetgangers het slachtoffer zijn, vermindereren. De ambitie van het stadsdeel reikt jammer genoeg nauwelijks verder dan de aanleg van fietsstroken.

De Fietsersbond verwacht niet dat fietsstroken de veiligheid zullen verbeteren. Zonder aanvullende maatregelen dreigt zelfs een averechts effect: fietsstroken creëren schijnveiligheid en nodigen automobilisten uit tot harder rijden.

Voor de Fietsersbond is terugdringen van autoverkeer in de Marnixstraat het belangrijkste. Er moeten maatregelen genomen worden tegen het enige echte probleem: jakkerende auto’s en sluipverkeer. Doorgaande automobilisten hebben hier niets te zoeken. Voor hen is de Nassaukade bestemd.

Eenrichtingsverkeer zou in de noordelijke Marnixstraat een oplossing kunnen zijn, al trekt de ene toegestane rijrichting natuurlijk nog steeds doorgaand sluipverkeer en dus auto’s met haast en hoge snelheden. Nadeel is ook dat de straat aan één kant voor auto’s onbereikbaar wordt. Dat kost veel parkeerplaatsen.

De Fietsersbond pleit voor een eenvoudige maar doeltreffende manier om het sluipverkeer uit de noordelijke Marnixstraat te weren: twee knips (afsluitingen); de eerste iets ten noorden van de Bloemgracht, de tweede op de brug over de Brouwersgracht (hieronder in rood aangegeven op de kaart). Daarmee blijft voor fietsen en het OV de Marnixstraat als vanouds bereikbaar. Auto’s kunnen de straat in en uit via de Westerstraat, de Nieuwe Willemstraat en het Marnixplein (aangegeven met rode pijlen).

marnixstraat-kaart-knip-rs.jpg
Het weinige autoverkeer dat overblijft zal de rijbaan kunnen delen met het openbaar vervoer zodat er - met minimaal verlies aan parkeerplaatsen - ruimte ontstaat voor fietspaden en de aanplant van bomen. Op de kaart hieronder staat aangegeven waar parkeren mogelijk is (groen) en waar het er te smal voor is (blauw).

m_z-parkeren-rs.jpg
Met dit plan kan de Marnixstraat eindelijk worden wat ze eigenlijk is: een woonstraat waar voor doorgaand autoverkeer geen plaats is. Zie de dwarsdoorsneden (één met en één zonder parkeren) hieronder.

profiel-1980_fb2007-rs.jpg

profiel-1800-rs.jpg


lzv-klein.jpgFietsersbond tegen lange, zware vrachtauto's binnen de bebouwde kom.
[spacer]

11 september 2007 - Want langere en zwaardere vrachtauto’s (LZV’s) leveren op regionale en lokale wegen onnodig gevaar op voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

De proef (ervaringsfase) met deze LZV’s, met een lengte tot ruim 25 meter, die de minister van Verkeer en Waterstaat op 1 november 2007 in wil laten gaan, moet dan ook beperkt blijven tot de auto(snel)wegen. Dit hebben Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond de Tweede Kamer laten weten in reactie op het voorstel van de minister om te starten met een grootschalige invoering van LZV’s.

lzv-groot.jpg
Uit de voorwaarden die de minister aan de toelating van LZV’s stelt, blijkt dat vanaf november een groot deel van de regionale en lokale wegen voor een onbeperkt aantal LZV’s zal worden opengesteld. Zo kunnen LZV’s probleemloos ontheffing krijgen op alle wegen met vrijliggende fietspaden. Dat lijkt veilig, maar uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ernstige ongevallen juist op kruispunten plaatsvindt, ook op wegen met vrijliggende fietspaden. In de proefperiode mochten LZV’s maximaal twintig kilometer over wegen rijden met gescheiden infrastructuur voor fietsers. Nu dit criterium is losgelaten, is de risicofactor vele malen toegenomen.

Daarnaast mogen LZV’s ook nog eens maximaal vijf kilometer gemengd met fietsers en voetgangers rijden. Het is met de huidige vrachtwagens tot maximaal 18 meter al lastig voor chauffeurs om alles te overzien, met alle risico’s van dien. In 2006 kwamen 19 fietsers om als gevolg van een rechtsafslaande vrachtwagen. De risico’s worden vergroot doordat LZV’s minder wendbaar zijn en een grotere draaicirkel mogen beschrijven. Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond achten het rijden met LZV’s op regionale en lokale wegen dan ook te gevaarlijk.

De openstelling van het onderliggende wegennet voor LZV’s is tegenstrijdig aan het Duurzaam Veilig-beginsel. Duurzaam Veilig is een initiatief om de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten door onder meer de inrichting van wegen duidelijker te maken en verkeerssoorten met grote verschillen in massa of snelheid fysiek van elkaar te scheiden. Dit initiatief ligt ook ten grondslag aan de inzet van zwaar vrachtverkeer. Het uitgangspunt van Duurzaam Veilig is dat zwaar vrachtverkeer - dus ook LZV’s - wordt ingezet voor goederentransport naar en van kerngebieden via het hoofdwegennet. Met het oog op de verkeersveiligheid vinden Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond, gesteund door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, het belangrijk dat dit beginsel het leidende principe blijft.

Zie ook: Dode hoek

Augustus


Laat Nederland FietsenLaat Nederland fietsen!
[spacer]

31 augustus 2007 - De Fietsersbond is gestart met de actie “Laat Nederland Fietsen”. Aanleiding is de actie "Laat Nederland Rijden" van de Telegraaf, die zich beperkt tot autorijders.

Ook fietsers hebben behoefte aan veilige, brede fietspaden, aan goed onderhoud daarvan en genoeg stallingsplaatsen. Daarnaast wil de bond mensen oproepen vaker de fiets te pakken, met name voor de korte ritten. Dat lost al vanzelf een deel van de fileproblemen op.

De Fietsersbond roept fietsers op het vignet dat op de landelijke website staat uit te printen en op de fiets of voor het raam thuis of andere plaatsen te hangen, ofwel via e-mail of op internet te verspreiden.


Bilderdijkstraat: Wortelproef
[spacer]

29 augustus 2007 - Op 29-31 augustus wordt bij 6 bomen in de Bilderdijkstraat een wortelproef uitgevoerd. Deze proef zal uitwijzen of het mogelijk is om de bomen in de Bilderdijkstraat te behouden als de bovenste wortels verwijderd worden.

Met een zogenaamde worteltrekproef wordt de stabiliteit van de betreffende bomen voor en na het verwijderen van de bovenste wortels getest. Het meten van de stabiliteit van de boom gebeurt met behulp van een (trek)kabel die om de stam van de boom en aan een vrachtwagen bevestigd wordt. Door het trekken aan de boom wordt de stabiliteit met behulp van computerberekeningen bepaald.

De proef wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd. Als blijkt dat een boom bij voorbaat onvoldoende stabiel is, worden de bovenste wortels niet verwijderd.

Op 11 september bespreekt de stadsdeelraad de herinrichting van de Bilderdijkstraat. De resultaten van de wortelproef dienen als input om te komen tot een herinrichtingsprofiel voor de straat.
Het stadsdeel zal bij een positief resultaat van de proef in ieder geval alvast de trottoirs in de straat kunnen opknappen.

Bron: Stadsdeel Oud-West


bilderdijkstraat_150.jpgBilderdijkstraat: toch fietspaden op de stoep?
[spacer]

17 augustus 2007 - Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West wil in de Bilderdijkstraat een fietspad in het trottoir met behoud van alle bomen. Deze voorkeur is na een 30 km onderzoek en een bomenonderzoek tot stand gekomen.

Een onderzoek door een bomendeskundige in mei van dit jaar wijst uit dat het toch mogelijk moet zijn om een vrijliggend fietspad te realiseren met behoud van alle iepen in de Bilderdijkstraat. Om de conclusie van dit onderzoek en eerdere onderzoeken te toetsen, laat het stadsdeel een wortelproef uitvoeren. Onder supervisie van boomdeskundigen en in bijzijn van een aantal belanghebbenden worden eind augustus op zorgvuldige wijze de bovenste wortels van 6 bomen verwijderd.

Als de uitkomst van de proef positief is, dan kan de verkeersveiligheid in de Bilderdijkstraat worden verbeterd, door de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de bestaande bomenrij en de winkels, kunnen de bomen behouden blijven, en hoeft de snelheid niet te worden verlaagd naar 30 km/uur. Bovendien kunnen dan op korte termijn de voetpaden worden opgeknapt.

Recent zijn de eerste resultaten van een 30 km onderzoek opgeleverd. Een 30 km zone blijkt technisch wel mogelijk maar heeft op de verkeerscirculatie, in het bijzonder de doorstroming van het openbaar vervoer, een negatieve invloed. Daarnaast betekent een 30 km zone hoogstwaarschijnlijk een verslechtering van de luchtkwaliteit in zowel de Bilderdijkstraat als de Nassaukade. De verwachting is namelijk dat door het instellen van een 30 km zone meer auto's via de Nassaukade zullen rijden.

Portefeuillehouder Werner Toonk (Verkeer) “Als Dagelijks Bestuur willen we de Bilderdijkstraat zo snel mogelijk veiliger en aantrekkelijker maken, en daarbij zoveel mogelijk bomen behouden. Een lastige keuze. Maar zoals het er nu naar uitziet lijkt een fietspad tussen de bestaande bomenrij en de gevels toch te kunnen”.

De deelraad bespreekt dit onderwerp op 11 september.

Het is te hopen dat dan ook de voor fietsers levensgevaarlijke verkeerssituatie aan de orde komt die in de Eerste Constantijn Huygensstraat is ontstaan door ter hoogte van de Bosboom Toussaintstraat twee extra rijvakken te maken voor auto's met als bestemming de aldaar aangelegde parkeergarage (zie onder).fietsenstalling-oba_5aug07-01.jpgGratis bewaakte fietsenstalling bij OBA
[spacer]

6 augustus 2007 - Binnen een maand na de officiële opening van de nieuwe Centrale Bibliotheek op het Oosterdokseiland is men er in geslaagd de fietsenstalling die er bij hoort toegankelijk te krijgen en bovendien bewaakt en gratis!

Op 6 juli j.l. meldden we dat bij de opening van de nieuwe behuizing van de Centrale Bibliotheek de bijbehorende fietsenstalling nog niet open was. En dat niet alleen: er was ook niets geregeld over het al dan niet bewaakt zijn en het al dan niet betaald zijn van de stalling. We deden een oproep daar snel iets aan te doen.

Binnen een maand is dat gelukt. Weliswaar werkt nog niet alles naar behoren, maar de gratis bewaakte stalling is er. Bovendien is er ruim plaats, al zal de ruimte in de toekomst gedeeld moeten worden met de fietsen van de leerlingen van het naastgelegen Amsterdams Conservatorium.

fietsenstalling-oba_5aug07-02.jpg
Het enige dat nu nog ontbreekt is een directe toegang vanuit de stalling naar de bibliotheek. Dat zou degenen over de streep kunnen trekken die de omweg naar de stalling te veel moeite vinden en daarom hun fiets liever voor de deur stallen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
oba_12sep07.jpg


Fietspad naar Halfweg (bijna) in ere hersteld
[spacer]

5 augustus 2007 - Stadsdeel Geuzenveld heeft een vergissing goed gemaakt. Ze heeft het fraaie fietspad naar Halfweg dat helaas erg te lijden had van een zeer slecht wegdek en begin dit jaar uit zijn lijden verlost werd door er een wandelpad van te maken, nu weer in befietsbare conditie teruggebracht.

De fietsroute naar Halfweg was jarenlang een ramp. Weliswaar mooi langs de polder, maar met vreselijk slecht wegdek. De route kwam in 2005 uit op de 4e plek in onze top tien van slecht wegdek.
Gelukkig zou het stadsdeel de route aanpakken. Maar toen dat gebeurd was, waren we toch wel verbaasd: de oude route was omgevormd tot een halfverhard pad waar een bordje “voetpad” bij stond.

Wel was er een nieuw (brom)fietspad aangelegd vlak langs de Haarlemmerweg. Je rijdt daar weliswaar snel door, maar dat doen de brommers ook, en het pad is veel te smal voor fietsers en bromfietsers die daar met grote snelheid plegen te rijden. Het geboden alternatief bleek dus geen echt alternatief.

De Fietsersbond protesteerde, het regende klachten van teleurgestelde fietsers en vanuit Haarlem werd zelfs actie gevoerd. Dat heeft geholpen. Het oude pad is nu van een bitumenlaag voorzien, bedekt door een laag fijn grint. Voor fietsers met niet al te smalle banden is het weer goed fietsen.

En wil men de fieters echt gelukkig maken dan zou dat kunnen met een bordje dat fietsers toestaat daar te fietsen.

fietspad-naar-halfweg_05aug07.jpg


verkeerseducatie.jpgVerkeerseducatie heeft nauwelijks effect
[spacer]

1 augustus 2007 - De effectiviteit van verkeerseducatieprogramma’s voor jonge kinderen verschilt sterk, maar leidt in het gunstigste geval tot slechts kleine verbeteringen.

Dat blijkt uit de Factsheet ‘Verkeerseducatie aan kinderen van 4-12 jaar’ van de SWOV. Daarin wordt de vraag gesteld wat kinderen moeten leren opdat ze uiteindelijk veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. En hoe kan dat ze het beste aangeleerd worden?
Om die vragen te beantwoorden, is gekeken naar de effecten van verschillende verkeerseducatieprogramma's.
Slecht bij enkele geëvalueerde educatieprogramma’s kon een kleine verbetering in het gedrag geconstateerd worden.

Opmerkelijk De SWOV noemt het opmerkelijk dat twee programma's met ogenschijnlijk dezelfde aanpak, sterk verschillen in effectiviteit. Het dodehoek-programma 'Veilig op Weg' had het grootste effect: het gedrag van 41% van de leerlingen verbeterde als gevolg van het programma. Het in z'n soort gelijke programma 'Instructieles Zwaar verkeer' bleek geen meetbare verbetering op te leveren.

Rolmodellen belangrijk Zo'n verschil tussen programma's met vrijwel dezelfde aanpak is meteen een aardige illustratie van het belang van evaluatie van dergellijke programma’s, aldus de SWOV. ‘Door te evalueren kunnen zwakkere programma's zich verbeteren.’
Overigens leren kinderen het meest van volwassenen en figuren die veel voor hen betekenen. Dat kunnen ouders zijn, onderwijzers, maar ook 'helden', zoals de figuren uit Sesamstraat of sportmensen.

Bron: Fietsberaad


Juli

wind_fietsen_138.jpgNederlanders liever op de fiets dan in het ov
[spacer]

26 juli 2007 - Nederlanders maken van alle Europeanen het minst gebruik van het openbaar vervoer (ov).

Fietsen en lopen
Uit EU-onderzoek blijkt dat slechts 11% van de Nederlanders dagelijks in het ov stapt. 46% van de Nederlanders neemt de fiets of gaat lopen.
Dat is veel meer dan het EU-gemiddelde van 23%. 40% van de Nederlanders neemt de auto, tegen 51% in de hele EU.

Bron: RTL


OLYMPUS DIGITAL CAMERAOud-West gaat meer 'fietswrakken' verwijderen
[spacer]

20 juli 2007 - Omdat het aantal fietsenrekken in Oud-West beperkt is, en er te weinig vrije plekken zijn, gaat het stadsdeel fietswrakken verwijderen. Daarbij gaat ze er eerder toe over een fiets tot fietswrak te verklaren.

De afgelopen jaren is de capaciteit aan fietsenrekken weliswaar met 30% uitgebreid, en vóór 2010 wil het stadsdeel er nog 25% bij plaatsen, maar uiteindelijk zullen er meer bewoners blijven dan rekken. Daarom is het van belang dat de rekken die er zijn goed benut kunnen worden door mensen die hun fiets gebruiken.
Aldus het stadsdeel.

Wanneer is het een fietswrak?

 • Als een fiets verkeert in onvoldoende staat en het niet meer rendabel is om hem in een rijtechnisch voldoende staat terug te brengen
 • Als er essentiële onderdelen voor het rijden ontbreken, zoals het stuur, het zadel, de fietsketting of de wielen. Dit criterium is niet doorslaggevend omdat het vaak voorkomt dat fietseigenaren onderdelen meenemen om fietsendiefstal te voorkomen
 • Als een fiets twee lege, kapotte of zichtbaar verteerde banden heeft
 • Als onderdelen van de fiets defect zijn (bijvoorbeeld een kromgetrokken frame). De Milieupolitie maakt bij de beoordeling de inschatting of de fiets nog tegen een redelijke prijs te repareren is
 • Als de fiets roestig, stoffig en/of begroeid is met mos of aanliggende beplanting. De Milieupolitie bekijkt kritisch hoelang de fiets er al staat. Dit is te zien aan eventueel aanwezige begroeiing rond het rijwiel. Ook bekijkt men of de sloten al lange tijd op dezelfde plaats hebben gehangen.


Op basis van deze punten zal de dienstdoende milieuagent concluderen dat de eigenaar wel of niet van plan is om er nog op te fietsen.

Werkwijze Milieupolitie
Op basis van bovenstaande criteria en de bestaande wet- en regelgeving, bepaalt de dienstdoende milieuagent wanneer er sprake is van een fietswrak.

Een fietswrak in de openbare ruimte wordt voorzien van een gele sticker. Op deze sticker staat vermeld hoeveel tijd u heeft om de fiets op te knappen, te verwijderen uit de openbare ruimte of aan te bieden als grofvuil.
Staat de fiets er nog steeds na de verstreken termijn, dan wordt de fiets verwijderd. U kunt hem dan eventueel afhalen bij de AFAC.

De milieupolitie zorgt er regelmatig voor dat alle fietswrakken in één straat worden gestickerd of weggehaald. Dit doen ze tijdens de straat voor straat acties of tijdens hun reguliere werk per straat.
Ondervindt u hinder van een fietswrak voor uw deur, dan kunt u dit melden aan de Publieksservice, telefoon 020-252 3511 of via het digitale meldingsformulier. Ze beoordelen dan alleen deze fiets.

Fietswrak bij het grof vuil
Heeft u een fiets die u weg wil laten halen? U kunt uw fiets aanbieden als grofvuil. In de afvalwijzer staat wanneer het grofvuil bij u in de buurt opgehaald wordt.

Bron: website Oud-West

Zie ook: Nieuws uit Amsterdam


Me BikeMe Bike - The Dream Bike Festival
[spacer]

19 juli 2007 - Neem je droomfiets mee naar Me Bike, het festival met bijzondere fietsen, fietskunst, een optocht op de fiets, fietsfilms en meer.
Westerpark, 27-29 juli 2007
op www.mebike.org

mebike_08.jpg


ondertekenaarsFietsen tussen Zaandam en Amsterdam-Noord
wordt beter
[spacer]

12 juli 2007 - Regionale, provinciale en gemeentelijke bestuurders, staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat en de Fietsersbond hebben een intentieverklaring ondertekend om het komend jaar o.a. de fietsroute tussen Amsterdam-Noord en Zaandam te verbeteren om een alternatief te bieden aan de files.
Nu fietsen 1,2 miljoen mensen dagelijks naar hun werk, meer dan 10 procent daarvan fietst nu al meer dan 10 kilometer.
Veel automobilisten geven aan dat zij wel willen overstappen op de fiets als de fietsroutes worden verbeterd. De Fietsersbond ziet de realisatie van deze en 4 andere routes als een eerste stap naar een regionaal netwerk dat woon- en werklocaties in filegevoelige gebieden met elkaar moet verbinden.

Veel mensen willen iets doen aan hun gezondheid of een bijdrage leveren aan een beter milieu (minder uitstoot CO2). Dat kan door regelmatig naar het werk te fietsen in plaats van met de auto te gaan. Technologische ontwikkelingen als de elektrische fiets en de ligfiets maken het mogelijk om probleemloos langere afstanden te fietsen.

De Fietsersbond is enthousiast over dit initiatief en werkt van harte mee aan de uitvoering van dit plan.

De andere trajecten zijn:

 • Apeldoorn-Deventer,
 • Den Haag-Zoetermeer,
 • Rotterdam-Delft en
 • Breukelen-Utrechtfietsfile.jpgFietsers steeds meer in de file
[spacer]

11 juli 2007 - Steeds meer mensen kiezen voor de fiets, blijkt uit de tweede ronde van de Fietsbalans. Inwoners van grotere steden hebben ontdekt dat de fiets sneller en praktischer is. Het fietsgebruik neemt daar sneller toe dan in de rest van het land. Gevolg: drukte op het fietspad.
artikel uit de Vogelvrije Fietser (pdf)


fietskampeervakantie.jpgFietsen meer in trek
[spacer]

9 juli 2007 - De fietsenbranche beleefde in 2006 een uitstekend jaar. De verkoop van (brom)fietsen en (brom)fietsaccessoires steeg explosief, de productie en de invoer en uitvoer van fietsen namen toe. Ook is het aantal fietskilometers de laatste jaren gestegen.
Fietsenwinkels verkopen meer
In 2006 steeg de omzet van winkels in (brom)fietsen met 15 procent ten opzichte van 2005. De verkopen van (brom)fietsen en accessoires namen met maar liefst 17 procent toe, terwijl de prijzen licht daalden.

In het eerste kwartaal van 2007 zette deze groei versterkt door. De toegenomen verkoop van (brom)fietsen kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de verbeterde economische omstandigheden.
Jammer genoeg blijkt uit de gepresenteerde cijfers niet of de groei hem niet enkel zit in de verkoop van bromfietsen, een ontwikkeling die voor fietsers alleen maar nadelen zou hebben.

Per persoon 2,5 kilometer per dag
Nederlanders zitten ook meer op de fiets. Het aantal fietskilometers is de laatste jaren gestegen. In 2005 legden alle Nederlanders in totaal meer dan 14 miljard kilometer af op de fiets. Dat komt neer op gemiddeld 2,5 kilometer per persoon per dag, bijna 10 procent meer dan in 2002.

Al jarenlang fietsen mannen iets meer dan vrouwen. Jongeren van 12-18 jaar fietsen het meest: dagelijks ruim 6 kilometer.

Bron: CBS


Hoe fietsvriendelijk is de OBA?
[spacer]

6 juli 2007 - Op 7 juli is de nieuwe Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland open gegaan. Maar fietsers kunnen er hun fietsen nog niet kwijt. De Fietsersbond eist dat daar snel iets aan gedaan wordt.
De Fietsersbond Amsterdam heeft de gemeente, de Openbare Bibliotheek en de Projectontwikkelaar Bouwfonds opgeroepen om op korte termijn met een oplossing te komen: een aantrekkelijke en gratis fietsenstalling bij de nieuwe openbare bibliotheek op het Oosterdokseiland.

De meeste bezoekers zullen vast en zeker op de fiets naar de bibliotheek komen. Toen de plannen voor het Oosterdokseiland gemaakt werden, is besloten dat er op straat weinig of geen fietsenrekken komen. In plaats daarvan is er bij de bibliotheek een inpandige fietsenstalling gebouwd.
Maar nu de bibliotheek geopend is, is de stalling nog niet klaar. Bovendien is er nog geen duidelijkheid over de exploitatie: wie gaat dat doen en wie gaat dat betalen?

oba-new-01.jpg
Twee dagen voor de opening…


Gewaarschuwd
De Fietsersbond Amsterdam heeft dit probleem al meer dan een jaar geleden gesignaleerd en er herhaaldelijk bij de gemeente en het Bouwfonds (de ontwikkelaar van het gehele Oosterdokseiland) op aangedrongen om het stallen van fietsen goed te regelen. Helaas zonder het gewenste resultaat.

De Fietsersbond vindt dat er direct vanuit de stalling een toegang naar de bibliotheek moet zijn en dat het stallen de fietsende bibliotheekbezoeker niets moet kosten. Immers, bezoekers van de bibliotheek zullen over het algemeen kortparkeerders zijn en die zijn niet bereid om voor een half uurtje boeken uitzoeken te betalen voor het stallen van hun fiets. En bij gebrek aan rekken op straat is er geen gratis alternatief. Ook zouden wij graag zien dat de stalling bewaakt wordt en onderdeel wordt van het Lockernetwerk.

Wanbeleid
De chaotische taferelen die nu zullen ontstaan zijn niet moeilijk te voorspellen. Voor de deur van de bibliotheek zullen veel fietsen neergezet worden, vergelijkbaar met de Dam voor de Bijenkorf op een zaterdagmiddag. Er is een stalling naast de bibliotheek gebouwd, maar er is niet voldoende nagedacht om hem zo aantrekkelijk te maken dat fietsers hem ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

Het beleid van de gemeente is om fietsen te bevorderen. En waar gefietst wordt, zal altijd goede stallingruimte nodig zijn. Helaas ontbreekt dat in vele ruimtelijke plannen. Het gebrek aan goed geregelde fietsparkeergelegenheid bij de bibliotheek staat niet op zich.
Ook bij het nieuwe Muziekgebouw aan het IJ is een fietsenstalling gepland maar is er nog steeds niet. Bij de nieuwe theaters van Van de Ende aan de Marnixstraat en aan de Zuidas zullen volgens de plannen helemaal geen fietsenstallingen komen. Wat de Fietsersbond betreft is dit duidelijk “too little-too late”.

Oproep
De Fietsersbond roept de gemeente en het stadsdeel, het Bouwfonds en de OBA dan ook op om er voor te zorgen dat er op zeer korte termijn bij de bibliotheek een aantrekkelijke fietsenstalling komt. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat men zich ook in de toekomst sterk maakt voor goede fietsparkeervoorzieningen bij grote publiektrekkende projecten.regenstoplicht.jpgSlim stoplicht houdt rekening met regen
[spacer]

5 juli 2007 - Wachten voor het stoplicht is nooit leuk. Zeker niet voor fietsers tijdens een regenbui, maar in het Brabantse Oosterhout hebben ze daar een oplossing voor. Een stoplicht dat vanzelf op groen springt als het regent.
Klik hier

Bron: ANP / Nu.nl


OLYMPUS DIGITAL CAMERAGele streep bij AH moet wildparkerende fietsers temmen
[spacer]

4 juli 2007 - Bij de Albert Heijn op de Overtoom heeft stadsdeel Oud West een gele streep op de stoep getrokken in een poging een eind te maken aan de chaos van fietsen die daar door klanten worden geparkeerd.
Bij de Albert Heijn op de kruising Overtoom - Constantijn Huygensstraat staan met name in de avondspits erg veel fietsen. Klanten parkeren ze overal rond de ingang op de smalle stoep. Voetgangers kunnen er daardoor niet meer goed langs, en voor gehandicapten en mensen met kinderwagens is er vaak helemaal geen doorkomen meer aan.

Om dat probleem aan te pakken heeft het stadsdeel Oud West op 2 juli, in samenspraak met de Fietsersbond en het gehandicaptenoverleg in Oud West, maatregelen genomen. Zo is er over de lengte van de stoep een gele streep getrokken: aan de kant van de gevel mag je je fiets parkeren, aan de andere kant moeten voetgangers vrij baan hebben.
Verder zijn er langs de gevel nietjes geplaatst en worden er in het loopgedeelte nog tegels met een “Verboden fietsen te parkeren”-symbool aangebracht.

De eerste indruk is dat de maatregelen helpen, maar of dat zo blijft, zal de toekomst moeten leren. Ook is nog niet helemaal duidelijk of deze maatregelen de meest effectieve zijn. De vraag is bijvoorbeeld hoe voorkomen kan worden dat de nietjes volgeparkeerd worden door langparkeerders (of met vergeten fietsen).

Deze week zijn in ieder geval scholieren ingeschakeld om foutparkerende fietsers aan te spreken en kaartjes aan foutgeparkeerde fietsen hangen.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


dodehoekspiegel-overtoom.jpgDodehoekspiegel op kruising Overtoom
[spacer]

4 juli 2007 - Op 3 juli is een dodehoekspiegel aangebracht op de kruising van de Overtoom en de 1e Constantijn Huygensstraat. Eind juni raakte een fietser hier gewond, nadat twee weken eerder een jonge vrouw om het leven kwam.
Portefeuillhouder Verkeer Werner Toonk: “Als Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West betreuren we dat er weer een ongeval was op deze kruising. Gelukkig komt er binnen een maand een dodehoekspiegel, zo heeft de Centrale Stad ons laten weten.
Als stadsdeel kijken we ook naar andere maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden. Om te beginnen gaan we zorgen voor een duidelijker markering van het opstelvak voor de fietsers.”

Stadsdeel Oud-West vindt de verkeersveiligheid van fietsers belangrijk. Het stadsdeel wil in de 1 e Constantijn Huygensstraat al langer een vrijliggend fietspad aanleggen. Wanneer de procedures daarvoor zijn afgerond, zal daarmee worden begonnen. Deze week heeft het stadsdeel besloten om ook in de De Clercqstraat een vrijliggend fietspad aan te leggen. De herinrichting van De Clercqstraat start in 2008.


fietsvriendinnen-150.jpgFietsvriendinnen organiseert fietstocht en fietslessen in het Flevopark
[spacer]

3 juli 2007 - General Electric en het Landelijk Steunpunt Fiets organiseren in samenwerking met stadsdeel Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer speciaal voor vrouwen een fietstocht en proeflessen fietsen in en rondom het Flevopark!
De fietstocht wordt georganiseerd voor vrouwen die bijna de twaalf weken durende fietscursus hebben afgerond. Ook vrouwen die al kunnen fietsen of graag willen leren fietsen zijn deze dag van harte welkom
Deelname is gratis. Er is kinderopvang en sportactiviteiten voor de kinderen tot en met 12 jaar aanwezig.

Fietsvriendinnen
Tijdens de fietsdag worden er fietsvrijwilligers geworven voor het fietsvriendinnen project. Spreek het u aan om vrijwillig een buurtbewoner die net heeft leren fietsen, tijdelijk te begeleiden in het verkeer? Meldt u zich dan aan voor 6 juli om mee te fietsen met de tocht en uw contacten te leggen tijdens de gezamenlijk lunch!

Fietsclinic op 11 juli
Wij nodigen u daarom uit om op 11 juli 2007 deel te nemen aan een speciaal georganiseerde fietsclinic georganiseerd door Leontien’s Total Sport, gevolgd door een fietstocht in en rondom het Flevopark.
U wordt daarbij vergezeld door de vrouwenorganisatie binnen het bedrijf General Electric (GE), die dit evenement sponsort in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Fiets en de stadsdelen Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer.

Belangrijke gegevens

 • Locatie: moeders en kinderenverzamelen om 09.30 uur bij Sporthal Zeeburg, Insulindeweg 1001
 • Datum: woensdag 11 juli 2007
 • Tijd: van 09.30 tot 13.30 uur
 • Kinderopvang: opvang en sportactiviteiten zijn gratis!
 • Fietsen: aanwezig
 • Lunch: gratis voor kinderen en ouders
 • Bij regen: vinden alle activiteiten in de sporthal plaats!


Geef vóór 6 juli 2007 uw naam en het aantal kinderen dat meegaat op aan Marleen van de Heuvel van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. U kunt haar bereiken via MvandenHeuvel@oost-wgm.amsterdam.nl.
Zie ook:fietsvrienden


veerijmuiden-velsen.jpgHogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam
uitgebreid met fietsboot
[spacer]

2 juli 2007 - Connexxion blijft de Hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam verzorgen. Het bedrijf wist via de rechter af te dwingen dat de aanbieding van Veolia door de provincie terzijde moest worden gelegd. Voordeel voor de fietser is dat er nu ook speciale fietsboten komen.
Vanaf 27 april 2008 verdubbelt het aantal afvaarten van de draagvleugelboot tussen Velsen en Amsterdam. Dat is een van de resultaten van de nieuwe aanbesteding van de hogesnelheidsveerdienst Velsen–Amsterdam.
Naast de toename van het aantal afvaarten wordt er ook langer doorgevaren in de avonduren. Bovendien zijn er vanaf 2008 meer voorzieningen op de schepen. Connexxion blijft deze veerdienst tussen Velsen en Amsterdam de komende zes jaar exploiteren.

De dienstregeling wordt in fases ingevoerd. Van 1 januari tot 27 april 2008 geldt de bestaande dienstregeling, vanaf 27 april 2008 geldt de nieuwe dienstregeling.
Op de schepen kunnen fietsen gratis worden meegenomen. In de zomermaanden juli en augustus zet Connexxion een speciale fietsboot in voor het vervoer van maximaal vijftig fietsen.
Om de sociale veiligheid te verbeteren, wordt camerabewaking ingevoerd. Ook zijn in de schepen schermen met reisinformatie te vinden.
De hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam is gratis voor OV-studentenkaarthouders. Voor scholieren van 17 en 18 jaar, die geen OV-studentenkaart hebben, geldt een reductietarief.


AppleMarkVrachtfiets ook in Amsterdam?
[spacer]

1 juli 2007 - Volgens Nieuws uit Amsterdam bestaan er plannen om ook in Amsterdam te beginnen met vrachtfietsen, een experiment dat in Nijmegen al enige tijd bezig is.
Amsterdam wil vervuilende vrachtauto’s uit het gebied binnen de A10 weren en City Cargo toestemming geven om vanaf volgend jaar goederentrams in te gaan zetten.

In Nijmegen zet, aldus NuA, Fietsdiensten al op kleine schaal fietsen in voor distributie in de binnenstad. In januari wordt het concept op grotere schaal ingevoerd. Vrachtauto’s brengen goederen dan naar distributiecentra. Daarvandaan worden ze naar hun bestemming gebracht met fietsen of andere milieuvriendelijke vervoermiddelen.

Volgens initiatiefnemer Jos Suijsmans is het een voordeel dat het concept niet ‘top-down’ door de gemeente is ingevoerd. “Veel bedrijven hebben het gehad met de gemeente”. Twintig winkeliers hebben een intentieverklaring getekend om deel te nemen aan het nieuwe distributieconcept.

Fietsdiensten legt momenteel tien tot twintigduizend kilometer per jaar af. Naar schatting zou driekwart van de vervoerde goederen anders met vrachtauto’s zijn vervoerd.

Sluijsmans zegt dat er nog geen merkbare afname is van het autoverkeer, maar dit kan veranderen als het concept op grotere schaal wordt ingevoerd, samen met maatregelen om autogebruik te ontmoedigen.

Transportfietsen mogen in voetgangersgebieden komen, waar ze langzaam moeten rijden. De fietsen zijn toch al niet zo snel. “Je kan er niet mee scheuren zoals men wel eens denkt van fietskoeriers”.

De transportfietsen in Nijmgen hebben geen hulpmotor. In de toekomst wordt misschien gebruik gemaakt van fietstaxis omgebouwd tot ‘delivery cruisers’, die wel een hulpmotor hebben.
Overigens blokkeren fietstaxi’s in Amsterdam nogal eens fietspaden. Het ligt daarom voor de hand de vrachtfietsen en de fietstaxi's naar de rijbaan te verwijzen.


Juni


Autovrije zondag in Amsterdam
[spacer]

25 juni 2007 - Op zondag 23 september 2007 houdt ook de gemeente Amsterdam een autovrije dag. Het gehele gebied binnen de ring A10 wordt autovrij gebied (met uitzondering van stadsdeel Zeeburg.) De autovrije periode duurt van 9.00 tot 17.00 uur.
Ook de Fietsersbond zal op die dag actief zijn. Zo doet ze waarschijnlijk mee aan de manifestatie op het Mercatorplein (Pimp my Bike) in de Baarsjes.

Klik voor meer info op onderstaand plaatje:

autovrije-zondag_2007.jpg


Fietsproject voor brugklassers succes
[spacer]

22 juni 2007 - Op het Calvijn Junior college in Amsterdam West heeft de afgelopen weken een fietsprojekt gedraaid, speciaal voor brugklassers.
In samenwerking met het GVB, de dIVV, de Fietsersbond, Technika 10 en het AFAC hebben leerlingen allerlei nuttigs over fietsen geleerd: banden plakken, verkeersveiligheid, een instaptoets fietsen, een fiets versieren, informatie over fietsdiefstal enz.

Hulde aan de organisator, Ina Klinkenberg, voor een prachtig project. Een goed voorbeeld voor andere scholen in Amsterdam.

Zie ook de website van het Calvijn Junior College


slechtfietspad.jpgKwaliteit fietspaden baart steeds meer zorgen
[spacer]

20 juni 2007 - De ANWB en de Fietsersbond vragen aandacht voor de steeds verder achteruit gaande kwaliteit van de Nederlands fietspaden.
Ze hebben daarom een gezamenlijke brief gestuurd naar drie koepels van wegbeheerders, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg.
Er is berekend dat een inhaalslag voor heel Nederland al gauw € 650 miljoen euro zal gaan kosten.
ANWB en Fietsersbond baseren hun wetenschap op meldingen van klachten die zijn binnengekomen op een tweetal meldpunten. Het ANWB-meldpunt leverde in ruim 3 jaar bijna 3300 meldingen op.
De Fietsersbond ontving onlangs de 15.000ste melding op het meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’ dat 2 jaar bestaat. Beide organisaties beschouwen dit als het topje van de ijsberg.

Veruit het grootste deel van de klachten gaat over gebrekkig onderhoud van fietspaden, zoals scheuren, hobbels, kuilen, losliggende tegels, overhangend groen en slecht geveegde verharding.

47.000 eenzijdige ongevallen per jaar
De Fietsersbond en ANWB constateren dat een inhaalslag voor het onderhoud dringend nodig is. Een oncomfortabel fietsnet nodigt immers niet uit tot fietsgebruik. Bovendien leiden slecht onderhouden paden eerder tot een- en tweezijdige ongevallen met fietsen.
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer berekende vorige week dat jaarlijks 47.000 fietsers bij een eerste hulppost komen, als gevolg van eenzijdige ongevallen. Een groot deel daarvan ten gevolge van slecht wegdek. 4500 fietsers per jaar komen ten val door obstakels, zoals paaltjes, op de weg.fietsongeluk_19jun07.jpgWeer fietser verongelukt op Overtoom
[spacer]

19 juni 2007 - Op de kruising van de 1e Constantijn Huygensstraat en de Overtoom is een 16-jarige fietsster aangereden door een personenauto. Het slachtoffer is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.
Twee weken geleden overleed een Australische vrouw op dezelfde plaats, nadat zij onder een cementwagen terecht kwam. De gemeente heeft onlangs zogenaamde black-spot-spiegels besteld. De spiegels die op de verkeerslichten gemonteerd zullen worden, moeten dergelijke verkeersongevallen in de toekomst voorkomen, aldus AT5.


gestolenfiets.jpgMinder diefstal en meer stallingen
[spacer]

17 juni 2007 - De gemeente Amsterdam wil de komende jaren de kans op fietsendiefstal verminderen. Nu is dat met 50.000 ontvreemdingen per jaar nog 10%, dat moet 6% worden.
Wethouder Herrema doet hierbij een dringende oproep op het kabinet om met de politie duidelijke afspraken te maken over het tegengaan van fietsendiefstal. Volgens Herrema is preventie de laatste jaren een beetje weggeschoven bij de politie.
Daarnaast is het de bedoeling dat er nieuwe bewaakte fietsenstallingen komen op drukke plekken bij het openbaar vervoer en in uitgaansgebieden.

Verder werkt - volgens Nieuws uit Amsterdam - de dienst Infrastructuur en Verkeer (dIVV) aan een project waarbij verslaafden en ex-gedetineerden op straat controles gaan uitvoeren om fietsendiefstallen terug te dringen. Fietsenwinkels worden gecontroleerd, mensen die fietsen aanbieden op Marktplaats worden onderzocht en er worden controles op straat uitgevoerd. Om die controleacties goedkoper te maken, wordt nu een plan ontwikkeld waarbij verslaafden en ex-gedetineerden als controleur worden ingezet. Het project moet ook bijdragen aan hun terugkeer in de maatschappij.
Deze plannen vormen onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan Fiets (tot 2010) dat volgens de Fietsersbond op andere punten wel wat ambitieuzer en concreter had mogen zijn.
Zo is het nog steeds niet de ambitie om het hoofdnet Fiets af te krijgen, terwijl dat eigenlijk al af had moeten zijn. Ook wordt de uitvoering van veel plannen neergelegd bij anderen zonder dat duidelijk is dat dat daar in goede handen is.

Overigens liet de Fietsersbond op 14 juni weten zeer verheugd te zijn over het voornemen van het kabinet om fietsdiefstal met 100.000 te verminderen. De toen al aangekondigde maatregelen komen precies overeen met het integrale wensenpakket van de bond. De Fietserbond. heeft de afgelopen jaren gehamerd op een samenhangend pakket van maatregelen dat zowel inzet op preventie als op opsporing. De maatregelen van het kabinet pakken fietsdiefstal op alle belangrijke fronten aan: meer en betere stallingen, een landelijk registratiesysteem en inzet van toezichthouders bij controle op gestolen fietsen. Ook wordt heling tegengegaan. Niet alleen door helers aan te pakken, maar ook door een openbaar register van gestolen fietsen waarin de burger kan controleren of een aangeboden fiets gestolen is.


Vrouw doodgereden door afslaande vrachtauto
[spacer]

5 juni 2007 - Een vrouw is vanochtend rond 10.00 uur overleden nadat zij op de hoek van de Overtoom met de Eerste Constantijn Huygensstraat met haar fiets onder een vrachtwagen kwam.
De cementwagen kwam uit de richting van de Kinkerstraat en wilde afslaan. Hij zag daarbij waarschijnlijk de vrouw over het hoofd. De fietsster overleed ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en meegenomen voor verhoor. De politie onderzoekt nog de precieze toedracht van het ongeval. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vrijgegeven.

Mei


fietspont-01.jpg Nieuwe fietspont succes
[spacer]

31 mei 2007 - De op vrijdag 25 mei in gebruik genomen nieuwe fietsparkeerpont pal achter het Centraal Station, is nu al vol.
Volgens dIVV zijn er met de tot fietsenstalling omgebouwde veerpont voorlopig voldoende fietsparkeerplekken gerealiseerd op het Stationseiland. Het in maart geopende platform biedt plaats aan 1100 fietsen. In de doorgangen onder het spoor aan de west- en oostzijde van het station en op andere plekken rondom het Stationseiland zijn 780 losse fietsenrekken geplaatst. De pont biedt ruimte aan zo’n 350 fietsen.

Nu al vol
Opvallend is dat de nieuwe fietspont nu al vol is, terwijl de bovenrekken op het fietsplatform dat minder dicht op het CS ligt, nauwelijks gebruikt worden. Mogelijk is een van de oorzaken dat de bovenrekken op de fietspont aanzienlijk gebruiksvriendelijker zijn dan die van het fietsplatform. Maar ook de lokatie zal een rol spelen: je fiets voor de deur parkeren is aantrekkelijker dan een stukje verderop.

Onvoldoende capaciteit?
Intussen is het 'wild' parkeren van fietsen langs het fiets/voetpad niet afgenomen, terwijl het verminderen van de overlast daarvan wel één van de doeleinden was van de fietspont. Een aanwijzing dat de parkeercapaciteit nog steeds niet voldoende is.


De fietspont vlak voor de officiele opening op 25 mei jl.


uitlaatgas.jpg Lucht is niet minder smerig
[spacer]

26 mei 2007 - De auto blijft een grote vervuiler van de binnenstad. De concentraties fijnstof, met de ziekmakende roetdeeltjes, zijn sinds 2000 niet gedaald.
Dit schrijft het Programmabureau Luchtkwaliteit aan het stadsbestuur. De door Amsterdam beoogde maatregelen zijn daarom ook hard nodig.
Het bureau baseert zich op recente metingen van de GGD. Er is volgens de gemeente dan ook geen enkele aanleiding de wegens milieueisen uitgestelde of stilgelegde bouwprojecten te hervatten.

In een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd nog geconcludeerd dat het autoverkeer veel minder vervuilend is dan was gedacht. Het CBS registreerde tussen 1990 en 2005 tot vijftien procent minder fijnstof en stikstofdioxide dan was aangenomen. In die vijftien jaar werd vijftien procent minder gereden. De conclusie leek gerechtvaardigd dat Amsterdam dus beter aan de milieueisen voldoet en daarom weer meer kan bouwen, bijvoorbeeld op IJburg.

Maar dat wordt door de coalitie van PvdA en GroenLinks met kracht ontkend. De metingen van de GGD wijken af van die van het CBS. Bovendien heeft de GGD al enige tijd het vermoeden dat metingen van het CBS aanvankelijk te hoge concentraties lieten zien.

Voor het Amsterdamse Actieplan Luchtkwaliteit had de GGD de onderzoeksuitkomsten van het CBS al gecorrigeerd, om een zo goed mogelijk vertrekpunt te hebben. Bijstelling van het plan is daarom al niet nodig.

Verder stelt de GGD dat de landelijke cijfers geen goede richtlijn vormen voor de lokale situatie.

Bron: Het Parool, 26-05-2007


file.jpg Wegverkeer blijft belangrijke vervuiler
[spacer]

21 mei 2007 - Het wegverkeer is een belangrijke veroorzaker van luchtverontreiniging. 70% van de uitstoot van CO2 komt voor rekening van personenauto's.
In 2005 was het aandeel van het wegverkeer in de nationale emissies van fijnstof, stikstofoxiden en koolmonoxide respectievelijk 19%, 28% en 48%. Hoewel het aantal voertuigkilometers sinds 1990 met bijna 40% is gestegen (vooral van auto's met dieselmotor en oudere auto's met bezinemotor), is de uitstoot van schadelijke stoffen buiten de bebouwde kom afgenomen, maar daarbinnen toegenomen.

Uitzondering is de uitstoot van CO2, de belangrijkste stof in de broeikasproblematiek, die met bijna 40% is gestegen.
De dalingen zijn het gevolg van steeds strengere Europese milieu-eisen voor nieuwe voertuigen.

Voor meer details: CBS
Zie ook: Joep Engels in Trouw van 24 mei


boulder_gts.jpg Opnieuw meer nieuwe fietsen verkocht
[spacer]

21 mei 2007 - Nederlanders hebben vorig jaar 1,3 miljoen nieuwe fietsen gekocht, een toename van 7 procent in vergelijking met 2005. Dat bleek maandag uit de publicatie Kerncijfers Tweewielers 2007 van de RAI Vereniging en de Bovag.

Het aantal fietsen in Nederland is de afgelopen tien jaar toegenomen met ongeveer 2 miljoen exemplaren. In totaal telt ons land nu 18 miljoen fietsen.

De vraag naar brom- en snorfietsen nam vorig jaar met 19 procent toe. Via de rijwielwinkels werden 48.886 van deze tweewielers verkocht. Nieuwe en gebruikte motorfietsen waren ook in trek met een verkoop van 51.000 stuks.

Nederland beschikt op dit moment over 19,2 miljoen fietsen, motoren, brom- en snorfietsen. In 1996 reden er nog 16,9 miljoen voertuigen op twee banden rond.


muiderfietsbrug_artist_impression1.jpg Overeenkomst fietsbrug bij Muiden (A1)
[spacer]

10 mei 2007 - Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afspraken vastgelegd over een aan te leggen fietsbrug naast de Muiderbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Met de ondertekening van een overeenkomst wordt na jaren onderhandelen een wens van de regio vervuld: een goede fietsverbinding tussen Amsterdam en Gooi en Vechtstreek.

De huidige fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal loopt nu nog via de parallelweg op de Muiderbrug. Op deze weg rijdt in twee richtingen ook busverkeer tussen Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek. Een weinig wenselijke verkeerssituatie, die de Fietsersbond al jaren een doorn in het oog is geweest.

Stadsregio Amsterdam nam - mede op aandringen van de Fietsersbond - in 2005 het initiatief voor de fietsbrug en reserveerde daar geld voor.
Realisatie van de fietsbrug werd actueel nadat de provincie Noord-Holland de fietsbrug opnam in het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg en het rijk besloot extra geld ter beschikking te stellen. Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg beoogt een goede verbinding tussen Amsterdam en Gooi en Vechtstreek met behoud van het waardevolle karakter van het landschap.
Rijkswaterstaat heeft daarop meteen actie ondernomen om de fietsbrug op korte termijn aan te leggen.

Rijkswaterstaat combineert een deel van de werkzaamheden aan de fietsbrug met gepland groot onderhoud aan de Muiderbrug. Deze werkzaamheden starten binnenkort.
Zodra het werk aan de Muiderbrug in 2008 afgerond is, wordt de bovenbouw van de fietsbrug gerealiseerd. Naar verwachting is de fietsbrug begin 2009 gereed.
Het ontwerp van de fietsbrug komt overeen met het nieuwe uiterlijk van de Muiderbrug. De fietsbrug voldoet aan de eisen die zowel voor fietsverkeer als scheepvaartverkeer zijn gesteld. De fietsbrug vervult straks een belangrijke functie voor het woon-werkverkeer en recreatief verkeer.

muiderfietsbrug_artist_impression2.jpg
Artist impression van de (fiets)brug

Naar verwachting gaat voor de zomer de eerste paal voor de fietsbrug de grond in.


Strengere regels voor fietstaxi's?
[spacer]

1 mei 2007 - In New York worden fietstaxi's aan banden gelegd. Moet dat ook in Amsterdam?

De gemeente New York heeft onlangs strengere regels ingevoerd voor fietstaxi’s. Ze moeten goede remmen en verlichting hebben, ze moeten verzekerd zijn, ze mogen geen gebruik meer maken van hulpmotors, en ze mogen geen gebruik meer maken van fietsstroken. Bovendien wordt er een maximum vastgesteld van 325 pedicabs, terwijl er nu volgens sommige schattingen wel 500 à 600 zijn.

Ondernemers in de omgeving van Broadway hadden geklaagd over opstoppingen die ontstaan door fietstaxi’s die op een agressieve manier klanten proberen te werven onder het theaterpubliek. Veel fietstaxichauffeurs vonden zelf ook dat er regels moesten komen, al vinden ze de huidige regels overdreven.

Een onafhankelijke fietstaxichauffeur klaagde in de New York Post dat exploitanten van fietstaxi’s buitenlandse fietsers importeren die de verkeersregels negeren en fietstaxi’s een slechte naam geven. “Het zijn hier Wild West toestanden. Het is compleet uit de hand gelopen”.

In Amsterdam zijn maar 30 licenties voor fietstaxi’s waarvan er 15 worden gebruikt door het bedrijf Wielertaxi, vertelt mede-eigenaar Richard Nijssen. Op termijn wil hij groeien naar 20 à 25 fietstaxi’s.

Volgens Nijssen blijkt uit onderzoeken dat de fietstaxi’s goed in het fietsverkeer passen. “Alleen iemand die haast heeft zou misschien gestresst kunnen raken als hij er niet direct langs kan”. Pas als het aantal fietstaxi’s substantieel zou groeien zou er volgens hem aanleiding kunnen zijn voor strengere regels.

Wel komen er nu en dan klachten binnen over verkeersovertredingen. “Ze zitten soms vol met adrenaline en dan komt het wel eens voor dat ze door het rood rijden”, vertelt Nijssen. “We raden iedereen af om dat op drukke plekken te doen”.

Ook komt het wel eens voor dat een fietser met zijn voorwiel tegen een fietstaxi botst, als die iets abrupter remt dan verwacht. Volgens Nijssen valt het allemaal echter erg mee: “In de drie jaar dat ik zelf al actief ben als chauffeur, heb ik hoogstens één keer per jaar een incident met een boze fietser gehad”.

De Lange van de Fietsersbond geeft een minder positief beeld. “We krijgen behoorlijk wat klachten over fietstaxi’s, met name over smalle fietspaden waar ze de doorgang blokkeren. Fietstaxi’s zijn nu eenmaal breed en langzaam, en ze zijn actief in het centrum waar alles krap en smal is”.

De Fietsersbond heeft nog geen standpunt ingenomen over de fietstaxi’s, maar zeker als er sprake is van een uitbreiding van het aantal licenties dan zal er wel een discussie moeten worden gevoerd. Je zou bijvoorbeeld kunnen overwegen om tijdens de spits bepaalde routes voor fietstaxi’s te verbieden, aldus De Lange. Ze kan zich wel voorstellen dat het terugdringen van het autoverkeer in het centrum meer ruimte zou creëren voor fietstaxi’s.

Voor het aanscherpen van de regels voor de remmen lijkt vooralsnog geen aanleiding te zijn. De fietstaxi’s van Wielertaxi hebben remmen die zijn ontworpen voor motorfietsen. Volgens Nijssen is dat geen overbodige luxe, als je met een taxi van 150 kilo plus chauffeur en passagiers van een brug af fietst.

De fietstaxi’s van Wielertaxi rijden met een hulpmotortje. Zonder is volgens Nijssen nauwelijks te doen in een stad met zoveel bruggen. Bovendien gaat het om milieuvriendelijke electromotortjes.

De fietstaxi’s worden voor 60% gebruikt door toeristen. Daarnaast zijn er volgens Nijssen ook Amsterdammers die de fietstaxi als een serieus vervoermiddel beschouwen, bijvoorbeeld onder het uitgaanspubliek.

Het belang van de fietstaxi kan toenemen als de regels voor gewone taxi’s worden aangescherpt en als er nieuwe technologie beschikbaar komt, waardoor de fietstaxi’s grotere afstanden af kunnen leggen met hun accu en ze lichter kunnen worden zonder consessies te doen aan comfort en veiligheid.

Bron: Nieuws uit Amsterdam


blackspotmirror-02.jpg Dodehoekspiegel op stoplicht leidt niet tot minder slachtoffers
[spacer]

1 mei 2007 - Het monteren van blackspotspiegels aan verkeerslichten leidt niet tot minder verkeersslachtoffers. Toch vinden deskundigen dat er meer van moeten komen.

In Amsterdam en Rotterdam zijn op verschillende plaatsen proeven genomen met de blackspotmirror, die direct onder het groene licht is gemonteerd. De spiegels bieden vrachtwagenchauffeurs meer zicht naast de vrachtwagen, met als beoogd doel het aantal conflicten met fietsers terug te dringen.

Jaarlijks komen 15 tot 20 fietsers om het leven als gevolg van dodehoekongevallen. In het tijdschrift Verkeerskunde publiceerden onderzoekers uit beide gemeenten hun bevindingen. Ten behoeve van het onderzoek is met videocamera's uitvoerig het gedrag van vrachtwagenchauffeurs en fietsers geanalyseerd. Daarbij bleek dat de spiegels niet leidden tot minder conflicten tussen fietsers en afslaande vrachtauto's. Ook de ernst van de conflicten bleek niet te verschillen.

Chauffers wachten ook minder vaak voor het voet- of fietspad. “Kennelijk voelt de chauffeur zich zekerder over de aan- of afwezigheid van fietsers of voetgangers”, aldus de onderzoekers. Tenslotte verlenen vrachtwagenchauffeurs niet vaker voorrang aan fietsers als er zo'n spiegel aanwezig is. Wel oordelen vrachtwagenchauffeurs positief over de spiegels, 60 procent zegt ze ook daadwerkelijk te gebruiken.

“De geringe kosten voor plaatsing in combinatie met het feit dat weggebruikers er direct baat bij hebben, maakt dat beide gemeenten graag verder willen met de blackspotmirrors”, aldus het artikel in Verkeerskunde. In Rotterdam komen er dan ook 40, in Amsterdam minstens 100 (zie het nieuws van 12 april jl).

Of de resultaten van het onderzoek kunnen worden doorgetrokken naar de Belgische versie van de blackspotmirrors, kunnen de onderzoeker niet zeggen. Daar loopt op vijf plaatsen in Vlaanderen een proef met grotere spiegels, die aan de overkant van een kruising worden geplaatst.

Bron: http://www.fietsberaad.nlOLYMPUS DIGITAL CAMERAGrote steden: fietsenschuurtje moet weer in het bouwbesluit
[spacer]

1 mei 2007 - Er worden steeds meer woningen zonder fietsenberging gebouwd. De vier grote gemeenten trekken bij de minister van VROM aan de bel met het verzoek het Bouwbesluit aan te passen.

Projectontwikkelaars hebben de laatste jaren op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het Bouwbesluit sinds 1 januari 2003 biedt om individuele bergingen en balkons achterwege te laten. In Rotterdam heeft 63% van de meergezinswoningen, waarvan de bouw in 2005 is gestart, geen individuele berging. In Amsterdam heeft 25% geen berging en is 7% onbruikbaar klein. In beide steden wordt circa 30% van de meergezinswoningen zonder buitenruimte ontworpen.

In een brief aan minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie vragen de vier grote steden het bouwbesluit aan te passen. Het effect van het bouwbesluit staat haaks op het beleid om het fietsgebruik te bevorderen, zo vinden de verantwoordelijke wethouders. Ze vragen de minister ook om niet te wachten met aanpassing van het Bouwbesluit totdat er een landelijke evaluatie van de maatregel ligt. Die laat nog een tijdje op zich wachten en de effecten van het huidige bouwbesluit zullen nog lang doorwerken, aldus de brief. In de brief wordt ook geconstateerd dat de verkoop van woningen zonder fietsenberging stagneert.
Het spreekt vanzelf dat de Fietsersbond dit initiatief ondersteunt. En nu maar hopen dat het zoden aan de dijk zet.

April


traumaheli.jpg Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers
[spacer]

23 april 2007 - In 2006 zijn voor het eerst in jaren weer meer fietsers overleden bij verkeersongevallen.

In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder dan een jaar eerder. Drie jaar geleden overleden er nog bijna 1100 mensen in het verkeer.
Onder fietsers steeg het aantal dodelijke slachtoffers met bijna 20%, terwijl onder voetgangers het aantal met 20% daalde. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Eurostat.

Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders
Het totaal aantal verkeersdoden bleef in 2006 ongeveer gelijk. De verdeling over leeftijden en wijzen van vervoer is echter wel fors veranderd. Onder fietsers steeg het aantal dodelijke slachtoffers met bijna 20%. Ook vielen er meer slachtoffers onder zestigers en tachtigplussers. Van alle overleden fietsers is bijna 60% 60 jaar of ouder.
Opmerkelijk genoeg kondigde minister Eurlings in een reactie aan dat hij het verkeersexamen op de basisschool verplicht wil stellen.

Uit analyses van het Fietsberaad blijkt dat de jaarlijkse fluctuatie in het aantal doden sterk samenhangt met het aantal warme zomerse dagen (+25 C) in een jaar. Telt een jaar veel zomerse dagen, dan wordt er aanzienlijk meer gefietst. Het verband tussen een mooie zomer en het aantal dodelijke fietsongevallen wordt bevestigd door de verdeling van de slachtoffers over de jaargetijden in 2006. In de lente en zomer van 2006 steeg het aantal fatale fietsongevallen met 28 procent, tegen 5 procent in de herfst en winter.

Meer jongens slachtoffer dan meisjes
De stijging van het aantal mannelijke en vrouwelijke fietsslachtoffers in 2006 is ongeveer gelijk. De verdeling over de leeftijden is echter verschillend. Bij de mannen is vooral een sterke stijging te zien in de jongste leeftijdscategorie. Het aantal jongens dat omgekomen is in het verkeer is gestegen met ruim 60%. Bij de meisjes is daarentegen juist een afname van het aantal fietsslachtoffers te zien. Bij ouderen is het aantal fietsongevallen over de hele linie sterk gestegen, zowel bij mannen als vrouwen. De stijging onder oudere vrouwen is echter veel groter dan onder oudere mannen. Het aantal vrouwelijke fietsers ouder dan 80 jaar dat omgekomen is, is zelfs meer dan verdubbeld.

Meer ongevallen binnen de bebouwde kom dan er buiten
De toename van het aantal dodelijke fietsongevallen heeft vooral plaatsgevonden op wegen met een maximum snelheid van 50 km/uur (+44%) en 60 km/uur (+144%). Op wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en 80 km/uur zijn minder ernstige fietsongevallen gebeurd. Alleen binnen de bebouwde kom is het aantal fietsslachtoffers gestegen. Buiten de kom is sprake van een lichte daling. Er is buiten de kom dus wel een verschuiving geweest van 80 naar 60-wegen. De stijging heeft zich vooral voorgedaan in verstedelijkte gebieden. In kaderwetgebieden is het aantal dodelijke fietsongevallen gemiddeld met 80 procent gestegen, terwijl het aantal in niet-kaderwetgebieden gemiddeld licht gedaald is.

Fietsers zijn in 2006 vaker betrokken geweest bij eenzijdige ongevallen en kop/staart ongevallen. De meeste fietsers komen echter nog altijd om het leven door een aanrijding in de (linker) flank. In de meeste gevallen is de tegenpartij een personenauto. Het aantal personenauto's dat betrokken is bij een dodelijk fietsongeval is bovengemiddeld gestegen (+30%).

Bron: persbericht met tabellen
Zie ook: Centraal Bureau voor de Statistiek


dodehoek_150_02.jpgAmsterdam plaatst dodehoekspiegels in verkeer
[spacer]

12 april 2007 - De gemeente Amsterdam plaatst honderd dodehoekspiegels op belangrijke routes waar fietsers en vrachtwagens rijden.

De spiegels komen nog dit jaar en volgend jaar te hangen op meerdere kruisingen in de hoofdstad, liet de gemeente donderdag weten. De maatregel volgt na een proef op drie verschillende locaties.

De bolle verkeersspiegel komt op verkeerslichten en is een aanvulling op de spiegel die op de vrachtwagen zit. Vrachtwagenchauffeurs zien met de nieuwe spiegel in een keer wat zich voor en rechts van de cabine afspeelt. In 2006 vielen er vier doden in Amsterdam bij ongelukken met vrachtwagens die fietsers over het hoofd zagen.

In de periode tussen 2001 en 2005 zijn in Amsterdam ruim honderd gewonden en acht doden gevallen bij dergelijke ongelukken. De invoering van de verplichte dodehoekspiegel op vrachtwagens leidde in 2002 en 2003 tot een tijdelijke vermindering van het aantal slachtoffers. Daarna steeg het echter weer tot het oude niveau, onder meer doordat de verplichting niet geldt voor bestelauto's en bussen.

Verschillende instellingen richten deze maand gezamenlijk het Platform Dode Hoek Amsterdam op. Deelnemers zijn onder meer de Fietsersbond, politie, Openbaar Ministerie (OM), Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Amsterdam. Zij gaan samen werken aan een pakket maatregelen om 'dodehoekongevallen' te voorkomen.

Een van de maatregelen die het platform overweegt, is het invoeren van 'spiegelafstelplaatsen'. “Dat zijn plekken waar vrachtwagenchauffeurs controleren of ze zien wat ze wettelijk zouden moeten zien”, aldus de voorzitter van het Platform Alex van der Woerd.

De gemeente probeert de algehele verkeersveiligheid verder te vergroten door het instellen van 30-kilometergebieden, het aanpakken van verkeersonveilige schoolroutes en het opzetten van campagnes als Fietsverlichting en Helm op. (ANP)


© Het Parool, 12-04-2007, 13:55 uur

Zie ook hier

Maart


OLYMPUS DIGITAL CAMERA[spacer]


Fietspaden in de De Clercqstraat?

30 maart 2007 - Op 6 maart bespreekt de stadsdeelraad van Oud West een ontwerp voor de De Clerqstraat met vrijliggende fietspaden.

De Fietsersbond is heel blij met fietspaden op deze drukke straat. De veiligheid voor fietsers wordt ermee verbeterd en dat is nodig ook. Wel vindt de Fietsersbond dat de fietspaden die het stadsdeel voorstelt echt te smal zijn. En er moet ook nog iets gedaan worden om te voorkomen dat parkerende auto's fietsers op het fietspad in de weg zitten.
Lees onze inspraakreactie(in pdf.


fietsles_350.jpg[spacer]


15 april: Fietstocht Amsterdam Noord voor vrouwen

3 april 2007 - Sportbuurtwerk organiseert i.s.m. de Fietsersbond, afdeling Amsterdam, op 15 april een fietstocht voor vrouwen met weing en veel fietservaring.
Lees meer….| Doelgroep

 • Cursisten en ex-cursisten fietslessen in Noord
 • Alle vrouwen van 20 jaar en ouder.


Globale opzet
Deelnemers kunnen zich van tevoren inschrijven bij Rita Gemerts van het sportbuurtwerk, telefoon 020- 020-6363867 en op de dag zelf van 13.00 - 13.30 uur in het Floraparkbad.
Er worden groepjes gemaakt van 4 fietsers, in elk groepje een ervaren fietser. Maximaal kunnen 40 dames deelnemen. Er zijn 20 lesfietsen die gehuurd kunnen worden voor de tocht.
Starten 13.30 uur.

Route
Start: Floraparkbad- via fietspaden naar gymzaal Dorus Rijkers. Daar is van 14.00 - 15.00 uur een gratis proefles conditietraining/aerobic, en een hapje en drankje. Daarna door naar sporthal Elzenhagen waar de dames kunnen deelnemen aan een fietsbehendigheidsparcours. Ook vindt er een proeffietsles plaats.Tot slot de terugtocht naar het Floraparkbad (via de lange of korte route) waar ze worden opgevangen en als attentie een fietsplattegrond van Noord en een fietslampje krijgen.OLYMPUS DIGITAL CAMERA[spacer]


Verkeer- en Vervoersplan 2007-2012
van De Baarsjes

5 maart 2007 - Stadsdeel De Baarsjes heeft een Verkeer- en Vervoersplan voor de komende 5 jaar opgesteld waar volgens ons nog wel wat aan te verbeteren valt.

In onze inspraakreactie dringen we aan op aanvullingen en concrete plannen, zoals fietspaden op de Hoofdweg. Zo'n inrichting is echt niet meer van deze tijd! Het plan is behandeld in de Commissie Stadsdeelwerken op 10 april en in de Stadsdeelraad op 24 april. Bij die gelegenheid deed de portefeuillehouder o.a. de toezegging dat hij volgend jaar gaat voorstellen dat er op de Hoofdweg fietspaden komen. Tja, het blijven politici…

Lees onze inspraakreactie (in pdf).


Februari

fietsendief.jpg[spacer]


Bezuiniging Fietsdiefstalpreventie

27 februari 2007 - Het college van B&W wil volgend jaar het budget van het zeer succesvolle project Fietsdiefstalpreventie met een kwart korten.

Het college van B&W wil volgend jaar het budget van het zeer succesvolle project Fietsdiefstalpreventie met een kwart korten. De Fietsersbond heeft zich verzet tegen dit voornemen. Immers, de ambitie die in het Meerjarenplan Fiets is uitgesproken, en waar ook de driehoek van burgemeester, politie en justitie zich achter heeft geschaard, is om het percentage gestolen fietsen terug te brengen naar 6% in 2010. Maar wethouder Herrema verklaarde dat we dat streefcijfer maar moeten vergeten. Volgens hem is 10% goed genoeg. Wij vinden dat standpunt zeer teleurstellend, en in feite onbegrijpelijk van een college dat luchtkwaliteit hoog in het vaandel heeft en dus fietsen op alle mogelijke manieren zou moeten stimuleren. Fietsdiefstal is een belangrijke reden voor mensen om níet te fietsen. Of op een wrak rond te rijden waarmee het natuurlijk minder prettig is om wat langere afstanden af te leggen.

Naar aanleiding van het besluit van B&W hebben de VVD en GroenLinks een amendement ingediend. In december is dat door de raad aangenomen. Tevens heeft de Raad gesteld dat ze fietsdiefstalpreventie de volgende jaren weer structureel in de begroting wil hebben. Wij hopen dat het college dat ook daadwerkelijk gaat doen.[spacer]


Vondelpark op de schop

15 februari 2007 - Hoewel de werkzaamheden in het park bij de ingang van de PC Hooftstraat eind 2006 klaar waren, is het voor de meeste fietsers niet beter geworden.

Het smalle deel van het Vondelpark (tussen de Van Baerlestraat en de Stadhouderskade) is vanaf 9 januari aan zo'n grondig herstel onderworpen dat het voor alle gebruikers is afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten uitwijken naar de Overtoom en de PC Hooftstraat. De Fietsersbond heeft ervoor kunnen zorgen dat er bij de oversteek van de Van Baerlestraat meer opstelruimte is voor de grote aantallen fietsers die daar verwacht kunnen worden gezien de duizenden die normaal gesproken dagelijks van het park gebruik maken. Los daarvan zal het behelpen zijn tot 30 april. Dan is het werk - volgende de planning - gereed.


Andere jaren

nieuwsarchief2007.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)